Plánuji rekonstrukci bytového jádra

Proces rekonstrukce bytového jádra je z hlediska povolování jednodušší. Ve většině případů se jedná o ohlášení stavby, pouze v případě zásahu do nosných konstrukcí o stavební povolení.

K rekonstrukci musí být zpracována projektová dokumentace v souladu s vyhl. 499/2006 Sb. v platném znění. Dokumentací musí být splněny požadavky příslučných předpisů, zejména ČSN 73 4301 „Obytné budovy“. Dále je nutno uvažovat se statickým posouzením stávajících nosných konstrukcí s ohledem na jejich možné přitížení.

K žádosti na stavební úřad se kromě této dokumentace dokládají souhlasy vlastníků nebo spoluvlastníků objektu.

V případě,že potřebujete poradit s Vaším projektem, neváhejte se na nás obrátit formou elektronického formuláře.

Sdílet: