Spotřebitelské neúčelové úvěry

   Spotřebitelský úvěr (velmi zřídka též maloobchodní úvěr) je jeden z úvěrů určený pro jednotlivce – spotřebitele na nepodnikatelské účely, typicky nákup (spotřebního zboží, automobilu, vybavení domácnosti a podobně. Spotřebitelský úvěr běžně zajišťují banky a další finanční instituce, existují ale i úvěrové společnosti, které se na ně specializují.Strana, která finanční hotovost poskytuje, z úvěru získává úrok. Jeho výše může být různá.Spotřebitelský úvěr je typicky splácen v měsíčních splátkách vdohodnutém datu v měsíci.

Žadatelé

Žadatelé

Minimální počet žadatelů 1
Maximální počet žadatelů 3
Vstupní minimální věk 18 let
Výstupní maximální věk Nestanoveno
Lze stanovit věk výstupní maximální dle mladšího spolužadatele? Nestanoveno

Žadatel cizinec – Slovenská republika

Lze poskytnout úvěr? Ano
Lze poskytnout bez přechodného pobytu v ČR? Omezeně, za určitých podmínek stavební spořitelny
Lze poskytnout i s příjmy ze zahraničí? Ano

Žadatel cizinec – Občan EU

Lze poskytnout úvěr? Ano
Lze poskytnout bez přechodného pobytu v ČR? Ano
Lze poskytnout i s příjmy ze zahraničí? Ano

Žadatel cizinec – Občan mimo EU s trvalým pobytem

Lze poskytnout úvěr? Ano
Lze poskytnout i s příjmy ze zahraničí? Ano

Příjmy

Příjmy ze závislé činnosti – výpočet za určité období

Standardní období 3 měsíce

Příjmy ze závislé činnosti – doba určitá

Lze akceptovat příjem ze závislé činnosti na dobu určitou? Ano

Příjmy ze závislé činnosti – zkušební doba

Lze akceptovat příjem ze závislé činnosti ve zkušební době? Ne

Příjmy ze závislé činnosti – výpočet z obratů na účtu

Lze akceptovat výpočet příjmu ze závislé činnosti dle obratu příjmu na běžném účtu? Ano

Příjmy ze závislé činnosti – výplata v hotovosti

Lze akceptovat příjem ze závislé činnosti vyplácený v hotovosti? Ano

Příjmy ze závislé činnosti – výplata z agentury

Lze akceptovat příjem ze závislé činnosti – zaměstnavatel je pracovní agentura? Ano

Příjmy ze závislé činnosti – z vlastní (rodinné) společnosti

Lze akceptovat příjem ze závislé činnosti – zaměstnanec má osobní (rodinnou) vazbu na zaměstnavatele? Ano

Příjmy ze závislé činnosti – ze zahraničí

Lze akceptovat příjem ze závislé činnosti vyplácený mimo ČR? Ano
Lze akceptovat u žadatele, který není občanem ČR? Omezeně, za určitých podmínek stavební spořitelny.

Příjmy z daňového přiznání – ze zahraničí

Akceptuje banka příjem občana ČR z podnikání ze zahraničí? Ano
Akceptuje banka příjem cizince z podnikání ze zahraničí? Omezeně
Procento uznání výše příjmu po přepočtu na Kč? 80%

Příjmy z daňového přiznání – doba podnikání

Minimální Není striktně stanoveno, umí posoudit i DP za neúplné zdaňovací období

Příjmy z daňového přiznání – příjmy z podnikání dle §7 – základ daně – paušální výdaje

Akceptuje stavební spořitelna příjem zdaněný formou paušálu? Ano
Zohledňuje banka obor podnikání? Nestanoveno

Příjmy z daňového přiznání – příjmy z podnikání dle §7 – základ daně – skutečné výdaje

Akceptuje stavební spořitelna příjem zdaněný podle skutečných výdajů? Ano
Zohledňuje banka obor podnikání? Nestanoveno

Příjmy z daňového přiznání -příjmy z podnikání dle §7 – podle obratu

Akceptuje stavební spořitelna výpočet příjmů podnikatele dle obratu? Ne

Příjmy z daňového přiznání – příjmy z podnikání dle §7 – dle obratu VPS (vybrané profesní skupiny)

Akceptuje stavební spořitelna výpočet příjmu z podnikání dle obratu vybraných profesních skupin? Ne

Příjmy z daňového přiznání – příjmy z pronájmu

Akceptuje stavební spořitelna příjem z pronájmu? Ano
Jaká je maximální akceptovatelná výše příjmu z pronájmu? Nestanoveno
Jaké je maximální LTV při započítání příjmů z pronájmu? 100%

Pronájem, který ještě není uveden v daňovém přiznání

Akceptuje stavební spořitelna příjem z pronájmu, který ještě není uveden v daňovém přiznání? Ano
Jaký je maximální akceptovatelný podíl příjmů z pronájmu, který ještě není v daňovém přiznání? 70%

Příjem – rodičovský příspěvek

Akceptuje stavební spořitelna jako příjem rodičovský příspěvek? Ano
Jaká je maximální akceptovaná výše? 7100 Kč

Příjem – starobní důchod

Akceptuje stavební spořitelna jako příjem starobní důchod? Ano
Jaká je maximální akceptovatelná výše? 100% Dle potvrzení ČSSZ

Příjem – Invalidní důchod 1 stupně

Akceptuje stavební spořitelna jako příjem invalidní důchod 1. stupně? Ano
Jaká je maximální akceptovatelná výše? Dle potvrzení ČSSZ

Příjem – Invalidní důchod 2 stupně

Akceptuje stavební spořitelna jako příjem invalidní důchod 2. stupně? Ano
Jaká je maximální akceptovatelná výše? Dle potvrzení ČSSZ

Příjem – Invalidní důchod 3 stupně

Akceptuje stavební spořitelna jako příjem invalidní důchod 3. stupně? Ano
Jaká je maximální akceptovatelná výše? Dle potvrzení ČSSZ

Příjem – sirotčí důchod

Akceptuje stavební spořitelna jako příjem sirotčí důchod? Ne
Jaká je maximální akceptovatelná výše? Dle potvrzení ČSSZ nebo dle potvrzení o příjmu

Příjem – vdovský/vdovecký důchod

Akceptuje stavební spořitelna jako příjem vdovský/vdovecký důchod? Ano
Jaká je maximální akceptovatelná výše? Dle potvrzení ČSSZ

Příjem – výsluhový příspěvek

Akceptuje stavební spořitelna jako příjem výsluhové příspěvky? Ano
Jaká je maximální akceptovatelná výše? Dle rozhodnutí o přiznání příspěvku.

Příjem – odměna pěstouna

Akceptuje stavební spořitelna jako příjem odměnu pěstouna? Ano
Jaká je maximální akceptovatelná výše? Dle oznámení o přiznání dávky

Příjem – výživné

Akceptuje stavební spořitelna jako příjem výživné? Omezeně
Jaká je maximální akceptovatelná výše? Většinou dle rozhodnutí soudu

Příjem – příspěvek na bydlení vojáků

Akceptuje stavební spořitelna jako příjem služební příspěvek na bydlení vojáků? Ano
Jaká je maximální akceptovatelná výše? Dle potvrzení o příjmu

Příjem – stabilizační příspěvek vojáků

Akceptuje stavební spořitelna jako příjem stabilizační příspěvek vojáků? Ano
Jaká je maximální akceptovatelná výše? Dle potvrzení o příjmu

Příjem – diety

Akceptuje stavební spořitelna jako příjem diety? Ano
Jaká je maximální akceptovatelná výše? Až 100 doložených náhrad. ale záleží na typu stavební spořitelny

Příjem – dohoda o pracovní činnosti

Akceptuje stavební spořitelna jako příjem z dohod o pracovní činnosti? Ne

Výdaje - splátky úvěru a půjček

Výdaje – splátky úvěru a půjček

Snižují splátky půjček a úvěrů bonitu? Ano

Výdaje – kontokorent

Ovlivňuje kontokorent bonitu? Ano
Do výdajů se započítává z limitu Nestanoveno

Výdaje – kreditní karty

Ovlivňuje kreditní karta bonitu? Ano
Do výdajů se započítává z limitu Nestanoveno

Výdaje – ručitelský závazek

Ovlivňuje ručitelský závazek bonitu? Ne
Do výdajů se započítává Nestanoveno

Výdaje – závazky z podnikání

Ovlivňují závazky z podnikání bonitu? Ne

Parametry/Výše úvěru a splatnosti

Parametry/Výše úvěru a splatnosti

Jaká je minimální výše úvěru se zajištěním nemovitostí? 5000 Kč
Jaká je maximální výše úvěru? 1 000 000 Kč
Jaká je maximální výše úvěru v případě 1 žadatele? 1 000 000 Kč
Jaká je maximální výše úvěru bez souhlasu manžela/ky žadatele, v případě kdy mají společné jmění manželů? 600 000 Kč
Jaká je maximální výše úvěru bez manžela/ky žadatele jako spoludlužníka, v případě kdy mají společné jmění manželů? 800 000 Kč
Jaká je maximální doba splácení? 10 let
Jaká je minimální doba splácení? 3 měsíce
Poskytuje banka úvěr bez prokazování příjmů? Ano
Je možné odložit splátku úvěru? Ano, až o 3 splátky
Požaduje banka povinné zřízení běžného účtu? Ne
Nabízí banka slevu na sazbě za splácení úvěru z BÚ? Ano
Požaduje banka povinně uzavřít bankopojištění? Ano
Nabízí banka slevu na sazbě za uzavření bankopojištění? Ano

Čerpání úvěru

Čerpání úvěru

Termín zahájení čerpání Ihned
Termín ukončení čerpání Ihned
Poplatky za zpracování 0 Kč
Poplatek za vedení úvěrového účtu 0 Kč
Poplatek za čerpání 0 Kč
Poplatek za mimořádnou splátku 0 Kč, ale záleží na typu banky

V případě,že potřebujete poradit s Vaším úvěrem, neváhejte se na nás obrátit formou elektronického formuláře.

Sdílet: