Bezúčelový úvěr (americká hypotéka)

Bezúčelový hypoteční úvěr(americká hypotéka), je úvěr kdy klient může použít finance na cokoliv,ale ručí bance nemovitostí.

 

Příjmy

Příjmy ze závislé činnosti – výpočet za určité období

Standardní období 3-12 měsíců

Příjmy ze závislé činnosti – doba určitá

Lze akceptovat příjem ze závislé činnosti na dobu určitou? Ano

Příjmy ze závislé činnosti – zkušební doba

Lze akceptovat příjem ze závislé činnosti ve zkušební době? Ne

Příjmy ze závislé činnosti – výpočet z obratů na účtu

Lze akceptovat výpočet příjmu ze závislé činnosti dle obratu příjmu na běžném účtu? Ano
Výpočet za období 3 měsíce v některých případech 12 měsíců

Příjmy ze závislé činnosti – výplata v hotovosti

Lze akceptovat příjem ze závislé činnosti vyplácený v hotovosti? Ano

Příjmy ze závislé činnosti – výplata z agentury

Lze akceptovat příjem ze závislé činnosti – zaměstnavatel je pracovní agentura? Ano

Příjmy ze závislé činnosti – z vlastní (rodinné) společnosti

Lze akceptovat příjem ze závislé činnosti – zaměstnanec má osobní (rodinnou) vazbu na zaměstnavatele? Ano

Příjmy ze závislé činnosti – ze zahraničí

Lze akceptovat příjem ze závislé činnosti vyplácený mimo ČR? Ano
Jaké je maximální LTV při započítání příjmů ze zahraničí? 100%
Lze akceptovat u žadatele, který není občanem ČR? Ano vhodnost zemí posuzována individuálně.

Příjmy z daňového přiznání – ze zahraničí

Akceptuje banka příjem z podnikání ze zahraničí? Při dokládání příjmů ze zahraničí je vhodnost jednotlivých zemí posuzována individuálně schvalovatelem. Některé banky akceptují příjem ze SVK nebo ruské federace.
Akceptuje banka příjem občana ČR z podnikání ze zahraničí? Omezeně
Akceptuje banka příjem cizince z podnikání ze zahraničí? Omezeně
Procento uznání výše příjmu po přepočtu na Kč? 85%, některé banky nemají stanoveno

Příjmy z daňového přiznání – doba podnikání

Minimální 6 měsíců, ale většina bank vyžaduje 12 měsíců

Příjmy z daňového přiznání – příjmy ze závislé činnosti §6

Je nutné doložit potvrzení o příjmu? Ano
Je možné vypočítat příjem pouze z daňového přiznání? Omezeně pokud je souběh dlouhodobý -více jak 1 rok

Příjmy z daňového přiznání – příjmy z podnikání dle §7 – základ daně – paušální výdaje

Zohledňuje banka paušální výdaje při výpočtu příjmu specifickým způsobem? Ano
Zohledňuje banka obor podnikání? Ne

Příjmy z daňového přiznání – příjmy z podnikání dle §7 – základ daně – skutečné výdaje

Akceptuje banka příjem z podnikání s výdaji dle skutečných nákladů? Ano
Zohledňuje banka obor podnikání? Ne

Příjmy z daňového přiznání – příjmy z podnikání dle §7 – podle obratu

Akceptuje banka výpočet příjmů podnikatele dle obratu? Ano
Jaká je maximální výše takto akceptovatelného příjmu? 131 000 Kč, ale některé banky požívají své vzorce nebo nemají stanoveno
U jakého maximálního LTV je možné tento příjem použít? 90%
Jaký je maximální podíl z obratu akceptovatelný jako příjem? 0-30% záleží u některých bank i podle profese

Příjmy z daňového přiznání – příjmy z podnikání dle §7 – dle obratu VPS (vybrané profesní skupiny)

Akceptuje banka výpočet příjmu z podnikání dle obratu vybraných profesních skupin? Ano
Jaká je maximální výše takto akceptovatelného příjmu? 131 000 Kč, ale některé banky požívají své vzorce nebo nemají stanoveno
U jakého maximálního LTV je možné tento příjem použít? 90%
Jaký je maximální podíl z obratu akceptovatelný jako příjem? 70 % z výnosů podle výnosovky nebo z hodnoty daňového základu dle Daňového přiznání – pokud podnikatel vede účetnictví, jinak 60 % z obratu dle daňového přiznání ř. 101 Příloha 1

Příjmy z daňového přiznání – příjmy z podnikání dle obratu s.r.o. – spoluvlastněné společnosti

Akceptuje banka výpočet příjmů z obratu spoluvlastněné společnosti? Ano
Minimální vlastnický podíl 20% u s.r.o.,100% u a.s. ,ale některé banky nemají procento podílu určeno
Délka působení žadatele ve společnosti 24 měsíců bez přerušení
U jakého maximálního LTV je možné tento příjem použít? 90%

Příjmy z daňového přiznání – příjmy z pronájmu

Akceptuje banka příjem z pronájmu? Ano
Jaká je maximální výše příjmu z pronájmu započtená do bonity žadatele? Do 600 tis. Kč za rok – údaj z posledního daňového přiznání, nad 600 tis. Kč za rok – průměr z posledních 2 daňových přiznání – 30% náklady – 15% daň. Některé banky nemají stanoveno
Jaké je maximální LTV při započítání příjmů z pronájmu do bonity žadatele? 90%
Jaký je maximální % podíl příjmů z pronájmu započtený do bonity žadatele? 50-100%záleží na typu banky

Příjmy z daňového přiznání – ostatní příjmy dle §10

Akceptuje banka příjmy dle §10? Omezeně individuální posouzení

Příjmy z daňového přiznání – uplatnění ztráty z minulých let

Zohledňuje banka uplatnění ztráty z minulých let? Ano

Příjmy z budoucího pronájmu

Akceptuje banka příjem z budoucího pronájmu? Ano
Jaké je maximální LTV při započítání příjmů z budoucího pronájmu? 60-90%
Jaký je maximální akceptovatelný podíl příjmů z budoucího pronájmu? Až 80%

Pronájem, který ještě není uveden v daňovém přiznání

Akceptuje banka příjem z pronájmu, který ještě není uveden v daňovém přiznání? Ano
Jaké je maximální LTV při započítání příjmů z pronájmu, který ještě není v daňovém přiznání? 60-90%
Jaký je maximální akceptovatelný podíl příjmů z pronájmu, který ještě není v daňovém přiznání? Až 80%

Příjem – rodičovský příspěvek

Akceptuje banka jako příjem rodičovský příspěvek? Ano
Jaká je maximální akceptovaná výše? Ve většině případech dle výměru ČSSZ

Příjem – přídavky na děti

Akceptuje banka jako příjem přídavky na děti? Ano

Příjem – starobní důchod

Akceptuje banka jako příjem starobní důchod? Ano
Jaká je maximální akceptovatelná výše? Dle potvrzení ČSSZ

Příjem – Invalidní důchod 1 stupně

Akceptuje banka jako příjem invalidní důchod 1. stupně? Omezeně nesmí být hlavním příjmem
Jaká je maximální akceptovatelná výše? Dle potvrzení ČSSZ

Příjem – Invalidní důchod 2 stupně

Akceptuje banka jako příjem invalidní důchod 2. stupně? Omezeně nesmí být hlavním příjmem
Jaká je maximální akceptovatelná výše? Dle potvrzení ČSSZ

Příjem – Invalidní důchod 3 stupně

Akceptuje banka jako příjem invalidní důchod 3. stupně? Ano
Jaká je maximální akceptovatelná výše? Dle potvrzení ČSSZ

Příjem – sirotčí důchod

Akceptuje banka jako příjem sirotčí důchod? Ano
Jaká je maximální akceptovatelná výše? Dle potvrzení ČSSZ nebo dle potvrzení o příjmu

Příjem – vdovský/vdovecký důchod

Akceptuje banka jako příjem vdovský/vdovecký důchod? Ano
Jaká je maximální akceptovatelná výše? Dle potvrzení ČSSZ

Příjem – vdovský/výsluhový příspěvek

Akceptuje banka jako příjem výsluhové příspěvky? Ano
Jaká je maximální akceptovatelná výše? Dle rozhodnutí o přiznání příspěvku

Příjem – odměna pěstouna

Akceptuje banka jako příjem odměnu pěstouna? Ano
Jaká je maximální akceptovatelná výše? Dle oznámení o přiznání dávky

Příjem – výživné

Akceptuje banka jako příjem výživné? Ano
Jaká je maximální akceptovatelná výše? Většinou dle rozhodnutí soudu

Příjem – příspěvek na bydlení vojáků

Akceptuje banka jako příjem příspěvek na bydlení vojáků? Ano
Jaká je maximální akceptovatelná výše? Dle potvrzení o příjmu

Příjem – stabilizační příspěvek vojáků

Akceptuje banka jako příjem stabilizační příspěvek vojáků? Ano
Jaká je maximální akceptovatelná výše? Dle potvrzení o příjmu

Příjem – diety

Akceptuje banka jako příjem diety? Ano, ale musí být vypláceny pravidelně
Jaká je maximální akceptovatelná výše? Ve většině případu max 50-60 % doložené částky

Příjem – dohoda o pracovní činnosti

Akceptuje banka jako příjem z dohod o pracovní činnosti? Ano, ale musí se opakovat
Jaká je maximální akceptovatelná výše? 100 % z průměrného příjmu za 12 měsíců dle potvrzení o příjmu

Parametry

Parametry úvěru a LTV

Jaká je minimální výše úvěru? 100 000 Kč
Jaká je maximální výše úvěru? Některé banky nemají stanoveno, ale max. výše je 25 mil. Kč
Jaké je maximální LTV? 75%
Existuje omezení LTV podle objektu zástavy? Ne
Existuje omezení LTV podle klienta? Ne
Existuje omezení LTV podle účelu? Ne
Existuje omezení LTV podle produktu? Ne
Existuje omezení LTV z hlediska ostatních (stávajících nebo budoucích) závazků klienta (dofinancování)? Ne
Jaká je maximální doba splatnosti? 1 rok
Jaká je celková maximální doba splatnosti 25 let
Do jakého věku klienta musí být úvěr splacen? Max. 75 let
Umožňuje banka zohlednit věk nejmladšího klienta? Ano

Parametry/Typy splácení

Anuitní Ano
Degresivní Ne
Variabilní – float Ano
Progresivní Ne
Lineární Ano

Parametry/Odklad splátek na začátku úvěru

Je možné odložit splátku jistiny na začátku úvěru? Ano, max. 3 měsíce
Je možné odložit splátku úroků na začátku úvěru? Ano, o 3 měsíce
Je možné odložit splátku jistiny v průběhu splácení? Ano, max. na 9 měsíců
Je možné odložit splátku úroků v průběhu splácení? Ano, max. na 6 měsíců
Poskytuje banka hypotéku bez prokazování příjmů? Ano

Parametry/Fixní úročení

3 měsíce Ne
1 rok Ano
2 roky Ano
3 roky Ano
4 roky Ano
5 let Ano
6 let Ano
7 let Ano
8 let Ano
9 let Ano
10 let Ano
15 let Ano
20 let Ne
25 let Ne
30 let Ne

Parametry/Typy úročení

Nabízí banka floatové úročení? ANO
Na jakou dobu banka garantuje klientovi sazbu? 30 dnů

Parametry/ Požaduje banka BÚ

Požaduje banka povinné zřízení běžného účtu? Ne

Požadavky na běžný účet (BÚ) nepovinný

Nabízí banka slevu na sazbě za aktivní používání BÚ? Ano, sleva až 1%

Bankopojištění povinné

Bankopojištění povinné

Požaduje banka povinně uzavřít bankopojištění? Ne, ale záleží na typu banky

Bankopojištění nepovinné

Bankopojištění nepovinné

Nabízí banka slevu na sazbě za uzavření bankopojištění? Ano, sleva až 0,3%

Zajištění nemovitosti-odhady

Zajištění nemovitosti-odhady

Lze akceptovat odhad zastavované nemovitosti zpracovaný interním odhadcem/zaměstnancem banky? Ano
Lze akceptovat odhad zastavované nemovitosti zpracovaný externím odhadcem banky? Ano
Lze akceptovat odhad zastavované nemovitosti zpracovaný alternativním způsobem? Ano
Lze akceptovat původní odhad zastavované nemovitosti zpracovaný externím odhadcem pro potřeby refinancovaného úvěru? Ano

Zajištění nemovitosti

Zajištění nemovitosti

Minimální zástavní hodnota nestanoveno
Akceptace nemovitosti v zahraničí Ano, Rakousko i Slovensko
Lze akceptovat jako objekt zajištění nemovitost – bytovou jednotku? Ano
Lze akceptovat jako objekt zajištění nemovitost – rodinný dům? Ano
Lze akceptovat jako objekt zajištění nemovitost – pozemek? Ano
Lze akceptovat jako objekt zajištění nemovitost – bytový dům? Ano
Lze akceptovat jako objekt zajištění nemovitost – objekt určený k individuální rekreaci? Ano
Lze akceptovat jako objekt zajištění nemovitosti ležící ve 4. povodňové zóně? Omezeně. Pouze za předpokladu že jsou akceptovány  jako vhodnou zástavou odhadcem banky a jsou pojištěny proti živlům na povodeň a záplavu
Musí být zástavce shodný s žadatelem? Ne
Zřizuje banka zákaz zcizení? Ne
Zřizuje banka zákaz zatížení? Ne

Akceptace omezení váznoucí na zastavované nemovitosti

Akceptace omezení váznoucí na zastavované nemovitosti

Lze akceptovat na nemovitosti sloužící jako objekt zajištění trvalý souběh původního a nově zřizovaného zástavního práva? Ano
Lze akceptovat na nemovitosti sloužící jako objekt zajištění s na LV zapsané věcné břemeno doživotního užívání/služebnost bytu? Ano, na základě individuálního posouzení.
Lze akceptovat na nemovitosti sloužící jako objekt zajištění s na LV zapsané věcné břemeno/služebnost inženýrské sítě? Ano, na základě individuálního posouzení
Lze akceptovat na nemovitosti sloužící jako objekt zajištění s na LV zapsané věcné břemeno/služebnost stezky, průhonu… Ano, na základě individuálního posouzení
Lze akceptovat jako objekt zajištění nemovitost zřízenou na základě práva stavby? Ano
Lze akceptovat na nemovitosti sloužící jako objekt zajištění s na LV zapsané uvolněné zástavní právo? Ano
Lze akceptovat na nemovitosti sloužící jako objekt zajištění s na LV zapsanou výhradou zpětné koupě? Omezeně záleží na podmínkách banky

Procesy čerpání a poplatky

Procesy čerpání a poplatky

Termín zahájení čerpání standardní? 24 měsíců
Termín ukončení čerpání standardní? 24 měsíců
Termín zahájení čerpání refinancování? 24 měsíců
Termín ukončení čerpání refinancování? 24 měsíců
Poplatek za zpracování minimální 0 Kč
Poplatek za zpracování maximální 0 Kč
Poplatek za vedení úvěrového účtu 0 Kč
Poplatek za čerpání 0 Kč
Poplatek za čerpání na návrh na vklad ZP standardní 0 Kč záleží na typu banky
Poplatek za čerpání na návrh na vklad ZP refinancování 0 Kč záleží na typu banky
Výše poplatku za nedočerpání úvěru Je to různé většinou jsou poplatky 3 nebo 5 % z nevyčerpané částky úvěru
Dílčí mimořádná splátka nad rámec nového zákona o SÚ (25% k výročí uzavření zdarma) Dle úvěrové smlouvy

V případě,že potřebujete poradit s Vaším úvěrem, neváhejte se na nás obrátit formou elektronického formuláře.

Sdílet: