Příjmy

Nejjednodušší prokazování příjmů je v případě, že má žadatel svůj bankovní účet u banky, ve které žádá o úvěr. Banka má dostatek informací o tom, jaké jsou jeho pravidelné příjmy či výdaje. Pokud má žadatel bankovní účet v jiné bance, bude po něm chtít banka následující potvrzení podle způsobu získání jeho příjmů.Veškeré typy příjmů si můžete vyhledat zde.

 

Příjmy ze závislé činnosti

Příjmy ze závislé činnosti – výpočet za určité období

Standardní období 3-12 měsíců

Příjmy ze závislé činnosti – doba určitá

Lze akceptovat příjem ze závislé činnosti na dobu určitou? Ano

Příjmy ze závislé činnosti – zkušební doba

Lze akceptovat příjem ze závislé činnosti ve zkušební době? Ne

Příjmy ze závislé činnosti – výpočet z obratů na účtu

Lze akceptovat výpočet příjmu ze závislé činnosti dle obratu příjmu na běžném účtu? Ano
Výpočet za období 3 měsíce v některých případech 12 měsíců

Příjmy ze závislé činnosti – výplata v hotovosti

Lze akceptovat příjem ze závislé činnosti vyplácený v hotovosti? Ano

Příjmy ze závislé činnosti – výplata z agentury

Lze akceptovat příjem ze závislé činnosti – zaměstnavatel je pracovní agentura? Ano

Příjmy ze závislé činnosti – z vlastní (rodinné) společnosti

Lze akceptovat příjem ze závislé činnosti – zaměstnanec má osobní (rodinnou) vazbu na zaměstnavatele? Ano

Příjmy ze závislé činnosti – ze zahraničí

Lze akceptovat příjem ze závislé činnosti vyplácený mimo ČR? Ano
Jaké je maximální LTV při započítání příjmů ze zahraničí? 100%
Lze akceptovat u žadatele, který není občanem ČR? Ano vhodnost zemí posuzována individuálně.

Příjmy z daňového přiznání

Příjmy z daňového přiznání – ze zahraničí

Akceptuje banka příjem z podnikání ze zahraničí? Při dokládání příjmů ze zahraničí je vhodnost jednotlivých zemí posuzována individuálně schvalovatelem. Některé banky akceptují příjem ze SVK nebo ruské federace.
Akceptuje banka příjem občana ČR z podnikání ze zahraničí? Omezeně
Akceptuje banka příjem cizince z podnikání ze zahraničí? Omezeně
Procento uznání výše příjmu po přepočtu na Kč? 85%, některé banky nemají stanoveno

Příjmy z daňového přiznání – doba podnikání

Minimální 6 měsíců, ale většina bank vyžaduje 12 měsíců

Příjmy z daňového přiznání -příjmy ze závislé činnosti  §6

Je nutné doložit potvrzení o příjmu? Ano
Je možné vypočítat příjem pouze z daňového přiznání? Omezeně pokud je souběh dlouhodobý -více jak 1 rok

Příjmy z daňového přiznání -příjmy z podnikání dle §7 – základ daně – paušální výdaje

Zohledňuje banka paušální výdaje při výpočtu příjmu specifickým způsobem? Ano
Zohledňuje banka obor podnikání? Ne

Příjmy z daňového přiznání -příjmy z podnikání dle §7 – základ daně – skutečné výdaje

Akceptuje banka příjem z podnikání s výdaji dle skutečných nákladů? Ano
Zohledňuje banka obor podnikání? Ne

Příjmy z daňového přiznání – příjmy z podnikání dle §7 – podle obratu

Akceptuje banka výpočet příjmů podnikatele dle obratu? Ano
Jaká je maximální výše takto akceptovatelného příjmu? 131 000 Kč, ale některé banky požívají své vzorce nebo nemají stanoveno
U jakého maximálního LTV je možné tento příjem použít? 90%
Jaký je maximální podíl z obratu akceptovatelný jako příjem? 0-30% záleží u některých bank i podle profese

Příjmy z daňového přiznání – příjmy z podnikání dle §7 – dle obratu VPS (vybrané profesní skupiny)

Akceptuje banka výpočet příjmu z podnikání dle obratu vybraných profesních skupin? Ano
Jaká je maximální výše takto akceptovatelného příjmu? 131 000 Kč, ale některé banky požívají své vzorce nebo nemají stanoveno
U jakého maximálního LTV je možné tento příjem použít? 90%
Jaký je maximální podíl z obratu akceptovatelný jako příjem? 70 % z výnosů podle výnosovky nebo z hodnoty daňového základu dle Daňového přiznání – pokud podnikatel vede účetnictví, jinak 60 % z obratu dle daňového přiznání ř. 101 Příloha 1

Příjmy z daňového přiznání – příjmy z podnikání dle obratu s.r.o. – spoluvlastněné společnosti

Akceptuje banka výpočet příjmů z obratu spoluvlastněné společnosti? Ano
Minimální vlastnický podíl 20% u s.r.o.,100% u a.s. ,ale některé banky nemají procento podílu určeno
Délka působení žadatele ve společnosti 24 měsíců bez přerušení
U jakého maximálního LTV je možné tento příjem použít? 90%

Příjmy z daňového přiznání – příjmy z pronájmu

Akceptuje banka příjem z pronájmu? Ano
Jaká je maximální výše příjmu z pronájmu započtená do bonity žadatele? Do 600 tis. Kč za rok – údaj z posledního daňového přiznání, nad 600 tis. Kč za rok – průměr z posledních 2 daňových přiznání – 30% náklady – 15% daň. Některé banky nemají stanoveno
Jaké je maximální LTV při započítání příjmů z pronájmu do bonity žadatele? 90%
Jaký je maximální % podíl příjmů z pronájmu započtený do bonity žadatele? 50-100%záleží na typu banky

Příjmy z daňového přiznání – ostatní příjmy dle §10)

Akceptuje banka příjmy dle §10? Omezeně individuální posouzení

Příjmy z daňového přiznání – uplatnění ztráty z minulých let

Zohledňuje banka uplatnění ztráty z minulých let? Ano

Ostatní příjmy

Příjmy z budoucího pronájmu

Akceptuje banka příjem z budoucího pronájmu? Ano
Jaké je maximální LTV při započítání příjmů z budoucího pronájmu? 60-90%
Jaký je maximální akceptovatelný podíl příjmů z budoucího pronájmu? Až 80%

Pronájem, který ještě není uveden v daňovém přiznání

Akceptuje banka příjem z pronájmu, který ještě není uveden v daňovém přiznání? Ano
Jaké je maximální LTV při započítání příjmů z pronájmu, který ještě není v daňovém přiznání? 60-90%
Jaký je maximální akceptovatelný podíl příjmů z pronájmu, který ještě není v daňovém přiznání? Až 80%

Příjem – rodičovský příspěvek

Akceptuje banka jako příjem rodičovský příspěvek? Ano
Jaká je maximální akceptovaná výše? Ve většině případech dle výměru ČSSZ

Příjem – přídavky na děti

Akceptuje banka jako příjem přídavky na děti? Ano

Příjem – starobní důchod

Akceptuje banka jako příjem starobní důchod? Ano
Jaká je maximální akceptovatelná výše? Dle potvrzení ČSSZ

Příjem – Invalidní důchod 1 stupně

Akceptuje banka jako příjem invalidní důchod 1. stupně? Omezeně nesmí být hlavním příjmem
Jaká je maximální akceptovatelná výše? Dle potvrzení ČSSZ

Příjem – Invalidní důchod 2 stupně

Akceptuje banka jako příjem invalidní důchod 2. stupně? Omezeně nesmí být hlavním příjmem
Jaká je maximální akceptovatelná výše? Dle potvrzení ČSSZ

Příjem – Invalidní důchod 3 stupně

Akceptuje banka jako příjem invalidní důchod 3. stupně? Ano
Jaká je maximální akceptovatelná výše? Dle potvrzení ČSSZ

Příjem – sirotčí důchod

Akceptuje banka jako příjem sirotčí důchod? Ano
Jaká je maximální akceptovatelná výše? Dle potvrzení ČSSZ nebo dle potvrzení o příjmu

Příjem – vdovský/vdovecký důchod

Akceptuje banka jako příjem vdovský/vdovecký důchod? Ano
Jaká je maximální akceptovatelná výše? Dle potvrzení ČSSZ

Příjem – vdovský/výsluhový příspěvek

Akceptuje banka jako příjem výsluhové příspěvky? Ano
Jaká je maximální akceptovatelná výše? Dle rozhodnutí o přiznání příspěvku

Příjem – odměna pěstouna

Akceptuje banka jako příjem odměnu pěstouna? Ano
Jaká je maximální akceptovatelná výše? Dle oznámení o přiznání dávky

Příjem – výživné

Akceptuje banka jako příjem výživné? Ano
Jaká je maximální akceptovatelná výše? Většinou dle rozhodnutí soudu

Příjem – příspěvek na bydlení vojáků

Akceptuje banka jako příjem příspěvek na bydlení vojáků? Ano
Jaká je maximální akceptovatelná výše? Dle potvrzení o příjmu

Příjem – stabilizační příspěvek vojáků

Akceptuje banka jako příjem stabilizační příspěvek vojáků? Ano
Jaká je maximální akceptovatelná výše? Dle potvrzení o příjmu

Příjem – diety

Akceptuje banka jako příjem diety? Ano, ale musí být vypláceny pravidelně
Jaká je maximální akceptovatelná výše? Ve většině případu max 50-60 % doložené částky

Příjem – dohoda o pracovní činnosti

Akceptuje banka jako příjem z dohod o pracovní činnosti? Ano, ale musí se opakovat
Jaká je maximální akceptovatelná výše? 100 % z průměrného příjmu za 12 měsíců dle potvrzení o příjmu

V případě,že potřebujete poradit s Vaším úvěrem, neváhejte se na nás obrátit formou elektronického formuláře.

Sdílet: