Úvěr ze stavebního spoření a hypoteční úvěr od stavební spořitelny

   K získání úvěru může dojít jen za určitých podmínek stanovených zákonem o stavebním spoření a státní podpoře a za všeobecných obchodních podmínek (VOP) stavební spořitelny. Zákonnými podmínkami jsou minimální doba spoření, která bývá většinou nejméně 24 měsíců, a uspořená částka na účtu klienta, která se musí rovnat minimální stanovenou úsporou ve smlouvě, obvykle to bývá 40 % z cílové částky úvěru. K VOP patří dosažení stanoveného hodnotícího čísla, což je parametr, který ohodnocuje délku a intenzitu spoření a určuje jej stavební spořitelna.Úvěr ze stavebního spoření lze použít pouze na účely stanovené zákonem, které jsou koupě, výstavba nebo oprava ubytovacích prostor nebo jejich pevně vestavěného vybavení (např. ústředního topení). Prostředky získané úvěrem smí klient využít na stanovené účely i ve prospěch osoby blízké (viz ustanovení zákona).Úroky z úvěru ze stavebního spoření může klient odečíst od základu daně, a to až do výše 300 000 Kč na rodinu ročně.

 

Stavební spořitelna úvěry nezajištěné

Parametry úvěrů ze stavebního spoření

Parametry/Žádost o úvěr společně se smlouvou o SS

Lze při podání žádosti o úvěr zároveň uzavřít i smlouvu o stavebním spoření? Ano
Je pro klienta nějaké zvýhodnění? Ano, bez poplatku za úvěr

Parametry/Výše úvěru a splatnosti

Jaká je maximální výše bez zajištění nemovitostí?
Až 1 500 000 Kč
Jaká je maximální výše bez ručitele/ů?
1 000 000 Kč
Jaká je maximální úvěrová angažovanost klienta u nezajištěných úvěrů?
2 500 000 Kč
Jaká je maximální doba splácení?
22 let
Jaká je minimální doba splácení?
6 let
Do jakého věku klienta musí být úvěr splacen?
76 let
Umožňuje banka zohlednit věk nejmladšího klienta?
Ano
Nabízí spořitelna překlenovací způsob splácení?
Ano
Nabízí stavební spořitelna anuitní splácení?
Ano
Umí stavební spořitelna poskytnout úvěr bez vybrané nemovitosti?
Ano, úvěr s odkladem prokázání účelu
Poskytuje stavební spořitelna nezajištěný úvěr bez prokazování příjmů?
Omezeně, záleží na typu spořitelny

Parametry/Fixní úročení

3 roky Ano
5 let Ano
6 let Ano
8 let Ne
10 let Ano
Po dobu překlenovacího úvěru Ano
Po celou dobu splatnosti Ano
Nabízí stavební spořitelna floatové úročení? Ne
Nabízí stavební spořitelna garanci úrokové sazby před schválením úvěru?
Omezeně záleží na typu banky a jejich podmínkách

Parametry/Bankopojištění a akontace

 Požaduje stavební spořitelna povinně uzavřít bankopojištění?  Ne
 Nabízí banka slevu na sazbě za uzavření bankopojištění?  Ano, sleva na sazbě
 Jaká je minimální nutná akontace (vklad) při žádosti úvěr?  0 Kč

Žadatelé

Žadatelé

 Minimální počet žadatelů  1
 Maximální počet žadatelů  2
 Vstupní minimální věk  18 let
 Výstupní maximální věk  76 let
 Lze stanovit věk výstupní maximální dle mladšího spolužadatele?  Ano
 Žadatel musí být spoluvlastníkem?  Ne

Žadatel cizinec – Slovenská republika

 Lze poskytnout úvěr?  Ano
 Lze poskytnout bez přechodného pobytu v ČR?  Omezeně, za určitých podmínek stavební spořitelny
 Lze poskytnout i s příjmy ze zahraničí?  Ano, za závislé činnosti

Žadatel cizinec – Občan EU

 Lze poskytnout úvěr?  Ano
 Lze poskytnout bez přechodného pobytu v ČR?  Omezeně, za určitých podmínek stavební spořitelny
 Lze poskytnout i s příjmy ze zahraničí?  Omezeně, za určitých podmínek stavební spořitelny

Žadatel cizinec – Občan mimo EU s trvalým pobytem

 Lze poskytnout úvěr?  Ano
 Lze poskytnout i s příjmy ze zahraničí?  Omezeně, za určitých podmínek stavební spořitelny

Příjmy

Příjmy ze závislé činnosti – výpočet za určité období

 Standardní období  12 měsíců

Příjmy ze závislé činnosti – doba určitá

 Lze akceptovat příjem ze závislé činnosti na dobu určitou?  Ano, pracovní poměr musí trvat minimálně 6 měsíců

Příjmy ze závislé činnosti – zkušební doba

 Lze akceptovat příjem ze závislé činnosti ve zkušební době?  Ne

Příjmy ze závislé činnosti – výpočet z obratů na účtu

Lze akceptovat výpočet příjmu ze závislé činnosti dle obratu příjmu na běžném účtu? Omezeně pouze do výše 300 000 Kč

Příjmy ze závislé činnosti – výplata v hotovosti

Lze akceptovat příjem ze závislé činnosti vyplácený v hotovosti? Ano

Příjmy ze závislé činnosti – výplata z agentury

Lze akceptovat příjem ze závislé činnosti – zaměstnavatel je pracovní agentura? Omezeně započítává se pouze 90 % příjmu

Příjmy ze závislé činnosti – z vlastní (rodinné) společnosti

Lze akceptovat příjem ze závislé činnosti – zaměstnanec má osobní (rodinnou) vazbu na zaměstnavatele? Ano

Příjmy ze závislé činnosti – ze zahraničí

Lze akceptovat příjem ze závislé činnosti vyplácený mimo ČR? Ano
Lze akceptovat u žadatele, který není občanem ČR? Omezeně, za určitých podmínek stavební spořitelny.

Příjmy z daňového přiznání – ze zahraničí

Akceptuje banka příjem občana ČR z podnikání ze zahraničí? Ano
Akceptuje banka příjem cizince z podnikání ze zahraničí? omezeně
Procento uznání výše příjmu po přepočtu na Kč? 80%

Příjmy z daňového přiznání – doba podnikání

Minimální 6 měsíců, ale většina bank vyžaduje 12 měsíců

Příjmy z daňového přiznání – příjmy ze závislé činnosti §6

Akceptuje stavební spořitelna příjem ze závislé činnosti dle §6 v daňovém přiznání? Ano
Je nutné doložit potvrzení o příjmu? Ne
Je možné vypočítat příjem pouze z daňového přiznání? Ano

Příjmy z daňového přiznání – příjmy z podnikání dle §7-základ daně – paušální výdaje

Akceptuje stavební spořitelna příjem zdaněný formou paušálu? Ano
Zohledňuje banka obor podnikání? Ne

Příjmy z daňového přiznání – příjmy z podnikání dle §7 – základ daně – skutečné výdaje

Akceptuje stavební spořitelna příjem zdaněný podle skutečných výdajů? Ano
Zohledňuje banka obor podnikání? Ne

Příjmy z daňového přiznání – příjmy z podnikání dle §7 – podle obratu

Akceptuje stavební spořitelna výpočet příjmů podnikatele dle obratu? Ano
Jaká je maximální výše takto akceptovatelného příjmu? 100 000 Kč

Příjmy z daňového přiznání – příjmy z podnikání dle §7 – dle obratu VPS (vybrané profesní skupiny)

Akceptuje stavební spořitelna výpočet příjmu z podnikání dle obratu vybraných profesních skupin? Ano, do výše 60 % z obratu

Příjmy z daňového přiznání – příjmy z podnikání dle obratu s.r.o. – spoluvlastněné společnosti

Akceptuje stavební spořitelna výpočet příjmů z obratu spoluvlastněné společnosti? Omezeně

Příjmy z daňového přiznání – příjmy z pronájmu

Akceptuje stavební spořitelna příjem z pronájmu? Ano
Jaká je maximální akceptovatelná výše příjmu z pronájmu? Nestanoveno
Jaký je maximální akceptovatelný podíl příjmů z pronájmu? Nestanoveno

Příjmy z daňového přiznání – ostatní příjmy dle §10)

Akceptuje stavební spořitelna příjmy dle §10? Ne

Příjmy z daňového přiznání – uplatnění ztráty z minulých let

Zohledňuje stavební spořitelna uplatnění ztráty z minulých let? Ano

Příjmy z budoucího pronájmu

Akceptuje stavební spořitelna příjem z budoucího pronájmu? Ne

Pronájem, který ještě není uveden v daňovém přiznání

Akceptuje stavební spořitelna příjem z pronájmu, který ještě není uveden v daňovém přiznání? Omezeně, většinou ne
Jaký je maximální akceptovatelný podíl příjmů z pronájmu, který ještě není v daňovém přiznání? 60%

Příjem – rodičovský příspěvek

Akceptuje stavební spořitelna jako příjem rodičovský příspěvek? Ano
Jaká je maximální akceptovaná výše? 7600 Kč nebo dle potvrzení

Příjem – přídavky na děti

Akceptuje stavební spořitelna jako příjem přídavky na děti? Omezeně, většinou ne

Příjem – starobní důchod

Akceptuje stavební spořitelna jako příjem starobní důchod? Ano
Jaká je maximální akceptovatelná výše? Dle potvrzení ČSSZ

Příjem – Invalidní důchod 1 stupně

Akceptuje stavební spořitelna jako příjem invalidní důchod 1. stupně? Ano
Jaká je maximální akceptovatelná výše? Dle potvrzení ČSSZ

Příjem – Invalidní důchod 2 stupně

Akceptuje stavební spořitelna jako příjem invalidní důchod 2. stupně? Ano
Jaká je maximální akceptovatelná výše? Dle potvrzení ČSSZ

Příjem – Invalidní důchod 3 stupně

Akceptuje stavební spořitelna jako příjem invalidní důchod 3. stupně? Ano
Jaká je maximální akceptovatelná výše? Dle potvrzení ČSSZ

Příjem – sirotčí důchod

Akceptuje stavební spořitelna jako příjem sirotčí důchod? Ano
Jaká je maximální akceptovatelná výše? Dle potvrzení ČSSZ nebo dle potvrzení o příjmu

Příjem – vdovský/vdovecký důchod

Akceptuje stavební spořitelna jako příjem vdovský/vdovecký důchod? Ano
Jaká je maximální akceptovatelná výše? Dle potvrzení ČSSZ

Příjem – výsluhový příspěvek

Akceptuje stavební spořitelna jako příjem výsluhové příspěvky? Ano
Jaká je maximální akceptovatelná výše? Dle rozhodnutí o přiznání příspěvku.

Příjem – odměna pěstouna

Akceptuje stavební spořitelna jako příjem odměnu pěstouna? Ano
Jaká je maximální akceptovatelná výše? Dle oznámení o přiznání dávky

Příjem – výživné

Akceptuje stavební spořitelna jako příjem výživné? Ano
Jaká je maximální akceptovatelná výše? Většinou dle rozhodnutí soudu

Příjem – příspěvek na bydlení vojáků

Akceptuje stavební spořitelna jako příjem služební příspěvek na bydlení vojáků? Ano
Jaká je maximální akceptovatelná výše? Dle potvrzení o příjmu

Příjem – stabilizační příspěvek vojáků

Akceptuje stavební spořitelna jako příjem stabilizační příspěvek vojáků? Ano
Jaká je maximální akceptovatelná výše? Dle potvrzení o příjmu

Příjem – diety

Akceptuje stavební spořitelna jako příjem diety? Omezeně jako doplňkový příjem
Jaká je maximální akceptovatelná výše? Až 100 doložených náhrad. ale záleží na typu stavební spořitelny

Příjem – dohoda o pracovní činnosti

Akceptuje stavební spořitelna jako příjem z dohod o pracovní činnosti? Omezeně

Výdaje

Výdaje-splátky úvěru a půjček

Snižují splátky půjček a úvěrů bonitu? Ano

Výdaje – kontokorent

Ovlivňuje kontokorent bonitu? Ano
Do výdajů se započítává z limitu 1% z limitu

Výdaje – kreditní karty

Ovlivňuje kreditní karta bonitu? Ano
Do výdajů se započítává z limitu 1% z limitu

Výdaje – ručitelský závazek

Ovlivňuje ručitelský závazek bonitu? Omezeně a u některých stavebních spořitelen nestanoveno
Do výdajů se započítává 100%

Výdaje – spoření

Ovlivňuje spoření bonitu? Ne
Do výdajů se započítává 0%

Výdaje – penzijní spoření

Ovlivňuje penzijní spoření bonitu? Ne
Do výdajů se započítává 0%

Výdaje – pojištění související s úvěrem

Ovlivňuje pojištění související s úvěrem bonitu? Ne
Do výdajů se započítává 0%

Výdaje – pojištění nesouvisející s úvěrem

Ovlivňuje pojištění nesouvisející s úvěrem bonitu? Ne
Do výdajů se započítává 0%

Výdaje – výživné

Ovlivňuje výživné bonitu? Ano
Do výdajů se započítává 100% z měsíční částky

Výdaje – závazky z podnikání

Ovlivňují závazky z podnikání bonitu? Ne

Účelovost koupě

Účelovost koupě

Lze akceptovat účel – koupě bytové jednotky? Ano
Lze akceptovat účel – koupě rodinného domu? Ano
Lze akceptovat účel – koupě bytové jednotky/rodinného domu v rámci developerského projektu? Ano
Lze akceptovat účel – „koupě“ družstevního bytu? Ano
Lze akceptovat účel – koupě podílu PO? Ano
Lze akceptovat účel – koupě stavebního pozemku? Ano
Lze akceptovat účel – koupě nemovitosti k individuální rekreaci? Omezeně
Lze akceptovat účel – koupě bytového domu? Ano
Lze akceptovat účel – koupě podílu na nemovitosti? Ano
Lze akceptovat účel – koupě nemovitosti nacházející se mimo ČR? Ne
Lze akceptovat účel – výstavba rodinného domu? Ano
Lze akceptovat účel – výstavba nemovitosti k individuální rekreaci? Omezeně
Lze akceptovat účel – výstavba bytového domu? Ano
Lze akceptovat účel – rekonstrukce bytové jednotky/ rodinného domu? Ano
Lze akceptovat účel – rekonstrukce nemovitosti k individuální rekreaci? Omezeně
Lze akceptovat účel – rekonstrukce bytového domu? Ano
Lze akceptovat účel – vypořádání SJM spojených s nemovitostí nebo družstevním podílem? Ano
Lze akceptovat účel – vypořádání dědictví spojeného s nemovitostí nebo družstevním podílem? Ano
Lze akceptovat účel – zpětné proplacení vlastních zdrojů investovaných do pořízení nemovitosti? Ano
Lze akceptovat účel – splacení účelové půjčky (zápůjčky) od fyzické osoby? Ano
Lze akceptovat účel – splacení účelové půjčky od právnické osoby, která není poskytovatelem úvěru dle Zákona o SÚ? Ano
Lze akceptovat účel – refinancování spotřebitelského úvěru na bydlení? Ano
Lze akceptovat účel – úhrada daně z nabytí nemovitých věcí? Ano
Akceptuje stavební spořitelna dokumenty ověřené externistou? Ano

Čerpání úvěru

Čerpání úvěru

Termín zahájení čerpání koupě Nestanoveno
Termín ukončení čerpání koupě 24 měsíců
Termín zahájení čerpání refinancování Nestanoveno
Termín ukončení čerpání refinancování 24 měsíců
Termín zahájení čerpání výstavba Nestanoveno
Termín ukončení čerpání výstavba 24 měsíců
Kolik procent z úvěru může klient nedočerpat bez sankce? 100%
Je při nedočerpání úvěru nějaký dopad do provize zprostředkovatele? Ne
Jakou maximální celkovou částku je možné čerpat na účet klienta? Celý úvěr
Jakou maximální jednotlivou tranši je možné čerpat na účet klienta? Celý úvěr
Je možné čerpat na účet klienta již první tranši? Ano
Je možné čerpat na účet klienta kdykoliv v průběhu čerpání? Ano
Je nutné doložit čerpání na účet klienta fakturou? Ne
Je možné doložit čerpání na účet klienta hodnotou nemovitosti? Ano

Vlastní investiční prostředky a poplatky

Vlastní investiční prostředky a poplatky

Je nutné investovat vlastní prostředky před čerpáním úvěru? Ne
Je možné investovat vlastní prostředky klienta v průběhu čerpání úvěru? Ano
Je možné investovat vlastní prostředky klienta až po vyčerpání úvěru? Ano
Existují podmínky pro poslední čerpání (zádržné)? Ne
Poplatek za uzavření překlenovacího úvěru 0 Kč
Poplatek za přidělení úvěru 0 Kč
Poplatek za vedení úvěrového účtu překlenovací úvěr 0 Kč
Poplatek za vedení úvěrového účtu fáze přidělený úvěr 0 Kč
Poplatek za čerpání 0 Kč
Poplatek za rezervaci zdrojů 2000 Kč za prodloužení doby čerpání
Poplatky za nedočerpání úvěru 0 Kč
Poplatek za mimořádnou splátku mimo fixaci 1-5 % z výše mimořádné splátky, ale záleží na typu stavební spořitelny
Jaká je výše poplatku za výpis z účtu zaslaný poštou? 0 Kč
Jaká je výše poplatku za výpis z účtu zaslaný elektronicky? 0 Kč

Stavební spoření úvěry zajištěné

Parametry

Parametry/Žádost o úvěr společně se smlouvou o SS

Lze při podání žádosti o úvěr zároveň uzavřít i smlouvu o stavebním spoření? Ano
Je pro klienta nějaké zvýhodnění? Ano, bez poplatku za úvěr

Parametry/Výše úvěru a splatnosti

Jaká je minimální výše úvěru se zajištěním nemovitostí? 40 000 Kč
Jaká je maximální úvěrová angažovanost klienta u nezajištěných úvěrů? 5 000 000 Kč
Jaké je maximální LTV? 90%
Jaká je maximální doba splácení? 30 let
Jaká je minimální doba splácení? 5 let
Do jakého věku klienta musí být úvěr splacen? 76 let
Umožňuje banka zohlednit věk nejmladšího klienta? Ano
Nabízí spořitelna překlenovací způsob splácení? Ano
Nabízí stavební spořitelna anuitní splácení? Ano
Umí stavební spořitelna poskytnout úvěr bez vybrané nemovitosti? Ano, úvěr s odkladem prokázání účelu
Poskytuje stavební spořitelna nezajištěný úvěr bez prokazování příjmů? Omezeně, záleží na typu spořitelny

Parametry/Fixní úročení

3 roky Ano
5 let Ano
6 let Ano
8 let Ano
10 let Ano
Po dobu překlenovacího úvěru Ano
Po celou dobu splatnosti Ne
Nabízí stavební spořitelna floatové úročení? Ne
Nabízí stavební spořitelna garanci úrokové sazby před schválením úvěru? Omezeně záleží na typu banky a jejich podmínkách

Parametry/Bankopojištění a akontace

Požaduje stavební spořitelna povinně uzavřít bankopojištění? Ne
Nabízí banka slevu na sazbě za uzavření bankopojištění? Ano, sleva na sazbě
Jaká je minimální nutná akontace (vklad) při žádosti úvěr? 0 Kč

Odhad

Odhad

Akceptuje banka odhad od externího odhadce? Ano
Může zprostředkovatel zaslat odhad on-line? Ne
Zpracovává si banka interní odhady? Ano

Žadatelé

Žadatelé

Minimální počet žadatelů 1
Maximální počet žadatelů 2
Vstupní minimální věk 18 let
Výstupní maximální věk 76 let
Lze stanovit věk výstupní maximální dle mladšího spolužadatele? Ano
Žadatel musí být spoluvlastníkem? 0 Kč

Žadatel cizinec – Slovenská republika

Lze poskytnout úvěr? Ano
Lze poskytnout bez přechodného pobytu v ČR? Omezeně, za určitých podmínek stavební spořitelny
Lze poskytnout i s příjmy ze zahraničí? Ano, za závislé činnosti

Žadatel cizinec – Občan EU

Lze poskytnout úvěr? Ano
Lze poskytnout bez přechodného pobytu v ČR? Omezeně, za určitých podmínek stavební spořitelny
Lze poskytnout i s příjmy ze zahraničí? Omezeně, za určitých podmínek stavební spořitelny

Žadatel cizinec – Občan mimo EU s trvalým pobytem

Lze poskytnout úvěr? Ano
Lze poskytnout i s příjmy ze zahraničí? Omezeně, za určitých podmínek stavební spořitelny

Příjmy

Příjmy ze závislé činnosti – výpočet za určité období

Standardní období 12 měsíců

Příjmy ze závislé činnosti – doba určitá

Lze akceptovat příjem ze závislé činnosti na dobu určitou? Ano, pracovní poměr musí trvat minimálně 6 měsíců

Příjmy ze závislé činnosti – zkušební doba

Lze akceptovat příjem ze závislé činnosti ve zkušební době? Ne

Příjmy ze závislé činnosti – výpočet z obratů na účtu

Lze akceptovat výpočet příjmu ze závislé činnosti dle obratu příjmu na běžném účtu? Omezeně pouze účet u ČS

Příjmy ze závislé činnosti – výplata v hotovosti

Lze akceptovat příjem ze závislé činnosti vyplácený v hotovosti? Ano

Příjmy ze závislé činnosti – výplata z agentury

Lze akceptovat příjem ze závislé činnosti – zaměstnavatel je pracovní agentura? Omezeně započítává se pouze 90 % příjmu

Příjmy ze závislé činnosti – z vlastní (rodinné) společnosti

Lze akceptovat příjem ze závislé činnosti – zaměstnanec má osobní (rodinnou) vazbu na zaměstnavatele? Ano

Příjmy ze závislé činnosti – ze zahraničí

Lze akceptovat příjem ze závislé činnosti vyplácený mimo ČR? Ano
Lze akceptovat u žadatele, který není občanem ČR? Omezeně, za určitých podmínek stavební spořitelny.

Příjmy z daňového přiznání – ze zahraničí

Akceptuje banka příjem občana ČR z podnikání ze zahraničí? Ano
Akceptuje banka příjem cizince z podnikání ze zahraničí? Omezeně
Procento uznání výše příjmu po přepočtu na Kč? 80%

Příjmy z daňového přiznání – doba podnikání

Minimální Není striktně stanoveno, umí posoudit i DP za neúplné zdaňovací období

Příjmy z daňového přiznání – příjmy ze závislé činnosti  §6

Akceptuje stavební spořitelna příjem ze závislé činnosti dle §6 v daňovém přiznání? Ano
Je nutné doložit potvrzení o příjmu? Ne
Je možné vypočítat příjem pouze z daňového přiznání? Ano

Příjmy z daňového přiznání – příjmy z podnikání dle §7 – základ daně – paušální výdaje

Akceptuje stavební spořitelna příjem zdaněný formou paušálu? Ano
Zohledňuje banka obor podnikání? Ano

Příjmy z daňového přiznání – příjmy z podnikání dle §7 – základ daně – skutečné výdaje

Akceptuje stavební spořitelna příjem zdaněný podle skutečných výdajů? Ano
Zohledňuje banka obor podnikání? Ne

Příjmy z daňového přiznání – příjmy z podnikání dle §7 – podle obratu

Akceptuje stavební spořitelna výpočet příjmů podnikatele dle obratu? Ano
Jaká je maximální výše takto akceptovatelného příjmu? 100 000 Kč
U jakého maximálního LTV je možné tento příjem použít? 90%

Příjmy z daňového přiznání – příjmy z podnikání dle §7 – dle obratu VPS (vybrané profesní skupiny)

Akceptuje stavební spořitelna výpočet příjmu z podnikání dle obratu vybraných profesních skupin? Ano, do výše 60 % z obratu

Příjmy z daňového přiznání – příjmy z podnikání dle obratu s.r.o. – spoluvlastněné společnosti

Akceptuje stavební spořitelna výpočet příjmů z obratu spoluvlastněné společnosti? Omezeně

Příjmy z daňového přiznání – příjmy z pronájmu

Akceptuje stavební spořitelna příjem z pronájmu? Ano
Jaká je maximální akceptovatelná výše příjmu z pronájmu? Nestanoveno
Jaké je maximální LTV při započítání příjmů z pronájmu? 90%

Příjmy z daňového přiznání – ostatní příjmy dle §10)

Akceptuje stavební spořitelna příjmy dle §10? Ne

Příjmy z daňového přiznání – uplatnění ztráty z minulých let

Zohledňuje stavební spořitelna uplatnění ztráty z minulých let? Ano

Příjmy z budoucího pronájmu

Akceptuje stavební spořitelna příjem z budoucího pronájmu? Ne

Pronájem, který ještě není uveden v daňovém přiznání

Akceptuje stavební spořitelna příjem z pronájmu, který ještě není uveden v daňovém přiznání? Omezeně, většinou NE
Jaký je maximální akceptovatelný podíl příjmů z pronájmu, který ještě není v daňovém přiznání? 60%

Příjem – rodičovský příspěvek

Akceptuje stavební spořitelna jako příjem rodičovský příspěvek? Ano
Jaká je maximální akceptovaná výše? 7600 Kč nebo dle potvrzení

Příjem – přídavky na děti

Akceptuje stavební spořitelna jako příjem přídavky na děti? Omezeně, většinou ne

Příjem – starobní důchod

Akceptuje stavební spořitelna jako příjem starobní důchod? Ano
Jaká je maximální akceptovatelná výše? Dle potvrzení ČSSZ

Příjem – Invalidní důchod 1 stupně

Akceptuje stavební spořitelna jako příjem invalidní důchod 1. stupně? Ano
Jaká je maximální akceptovatelná výše? Dle potvrzení ČSSZ

Příjem – Invalidní důchod 2 stupně

Akceptuje stavební spořitelna jako příjem invalidní důchod 2. stupně? Ano
Jaká je maximální akceptovatelná výše? Dle potvrzení ČSSZ

Příjem – Invalidní důchod 3 stupně

Akceptuje stavební spořitelna jako příjem invalidní důchod 3. stupně? Ano
Jaká je maximální akceptovatelná výše? Dle potvrzení ČSSZ

Příjem – sirotčí důchod

Akceptuje stavební spořitelna jako příjem sirotčí důchod? Ano
Jaká je maximální akceptovatelná výše? Dle potvrzení ČSSZ nebo dle potvrzení o příjmu

Příjem – vdovský/vdovecký důchod

Akceptuje stavební spořitelna jako příjem vdovský/vdovecký důchod? Ano
Jaká je maximální akceptovatelná výše? Dle potvrzení ČSSZ

Příjem – výsluhový příspěvek

Akceptuje stavební spořitelna jako příjem výsluhové příspěvky? Ano
Jaká je maximální akceptovatelná výše? Dle rozhodnutí o přiznání příspěvku.

Příjem – odměna pěstouna

Akceptuje stavební spořitelna jako příjem odměnu pěstouna? Ano
Jaká je maximální akceptovatelná výše? Dle oznámení o přiznání dávky

Příjem – výživné

Akceptuje stavební spořitelna jako příjem výživné? Ano
Jaká je maximální akceptovatelná výše? Většinou dle rozhodnutí soudu

Příjem – příspěvek na bydlení vojáků

Akceptuje stavební spořitelna jako příjem služební příspěvek na bydlení vojáků? Ano
Jaká je maximální akceptovatelná výše? Dle potvrzení o příjmu

Příjem – stabilizační příspěvek vojáků

Akceptuje stavební spořitelna jako příjem stabilizační příspěvek vojáků? Ano
Jaká je maximální akceptovatelná výše? Dle potvrzení o příjmu

Příjem – diety

Akceptuje stavební spořitelna jako příjem diety? Omezeně jako doplňkový příjem
Jaká je maximální akceptovatelná výše? Až 100 doložených náhrad. ale záleží na typu stavební spořitelny

Příjem – dohoda o pracovní činnosti

Akceptuje stavební spořitelna jako příjem z dohod o pracovní činnosti? Omezeně

Výdaje

Výdaje – splátky úvěru a půjček

Snižují splátky půjček a úvěrů bonitu? Ano

Výdaje – kontokorent

Ovlivňuje kontokorent bonitu? Ano
Do výdajů se započítává z limitu 1% z limitu

Výdaje – kreditní karty

Ovlivňuje kreditní karta bonitu? Ano
Do výdajů se započítává z limitu 1% z limitu

Výdaje – ručitelský závazek

Ovlivňuje ručitelský závazek bonitu? Omezeně a u některých stavebních spořitelen nestanoveno
Do výdajů se započítává 100%

Výdaje – spoření

Ovlivňuje spoření bonitu? Ne
Do výdajů se započítává 0%

Výdaje – penzijní spoření

Ovlivňuje penzijní spoření bonitu? Ne
Do výdajů se započítává 0%

Výdaje – pojištění související s úvěrem

Ovlivňuje pojištění související s úvěrem bonitu? Ne
Do výdajů se započítává 0%

Výdaje – pojištění nesouvisející s úvěrem

Ovlivňuje pojištění nesouvisející s úvěrem bonitu? Ne
Do výdajů se započítává 0%

Výdaje – výživné

Ovlivňuje výživné bonitu? Ano
Do výdajů se započítává 100% z měsíční částky

Výdaje – závazky z podnikání

Ovlivňují závazky z podnikání bonitu? Ne

Účelovost koupě

Účelovost koupě

Lze akceptovat účel – koupě bytové jednotky? Ano, max. LTV 90%
Lze akceptovat účel – koupě rodinného domu? Ano, max. LTV 90%
Lze akceptovat účel – koupě bytové jednotky/rodinného domu v rámci developerského projektu? Ano, max. LTV 90%
Lze akceptovat účel – „koupě“ družstevního bytu? Ano, max. LTV 90%
Lze akceptovat účel – koupě podílu PO? ANO max. LTV 90%
Lze akceptovat účel – koupě stavebního pozemku? ANO max. LTV 90%
Lze akceptovat účel – koupě nemovitosti k individuální rekreaci? Omezeně
Lze akceptovat účel – koupě bytového domu? Ano
Lze akceptovat účel – koupě podílu na nemovitosti? Ano
Lze akceptovat účel – koupě nemovitosti nacházející se mimo ČR? Ne
Lze akceptovat účel – výstavba rodinného domu? Ano, max. LTV 90%
Lze akceptovat účel – výstavba nemovitosti k individuální rekreaci? Omezeně
Lze akceptovat účel – výstavba bytového domu? Ano
Lze akceptovat účel – rekonstrukce bytové jednotky/ rodinného domu? Ano, max. LTV 90%
Lze akceptovat účel – rekonstrukce nemovitosti k individuální rekreaci? Omezeně, max. LTV 90%
Lze akceptovat účel – rekonstrukce bytového domu? Ano
Lze akceptovat účel – vypořádání SJM spojených s nemovitostí nebo družstevním podílem? Ano, max. LTV 90%
Lze akceptovat účel – vypořádání dědictví spojeného s nemovitostí nebo družstevním podílem? Ano, max. LTV 90%
Lze akceptovat účel – zpětné proplacení vlastních zdrojů investovaných do pořízení nemovitosti? Ano, max. LTV 90%
Lze akceptovat účel – splacení účelové půjčky (zápůjčky) od fyzické osoby? Ano, max. LTV 90%
Lze akceptovat účel – splacení účelové půjčky od právnické osoby, která není poskytovatelem úvěru dle Zákona o SÚ? Ano, max. LTV 90%
Lze akceptovat účel – refinancování spotřebitelského úvěru na bydlení? Ano, max. LTV 90%
Lze akceptovat účel – úhrada daně z nabytí nemovitých věcí? Ano, max. LTV 90%

Zajištění nemovitosti úvěrem

Zajištění nemovitosti úvěrem

Lze akceptovat jako objekt zajištění nemovitost – bytovou jednotku? Ano
Jaké je maximální LTV? 90%
Lze akceptovat jako objekt zajištění nemovitost – rodinný dům? Ano
Jaké je maximální LTV? 90%
Lze akceptovat jako objekt zajištění nemovitost – pozemek? Ano
Jaké je maximální LTV? 90%
Lze akceptovat jako objekt zajištění nemovitost – objekt určený k individuální rekreaci? Ano
Jaké je maximální LTV? 80%
Lze akceptovat jako objekt zajištění nemovitost – bytový dům? Ano
Lze akceptovat jako objekt zajištění nemovitost – ostatní typy nemovitostí? Ne
Lze akceptovat jako objekt zajištění nemovitosti ležící ve 4. povodňové zóně? Ne
Musí být zástavce shodný s žadatelem? Ne
Lze akceptovat odhad zastavované nemovitosti zpracovaný interním odhadcem/zaměstnancem stavební spořitelny? Ano
Lze akceptovat odhad zastavované nemovitosti zpracovaný externím odhadcem stavební spořitelny? Ano
Lze akceptovat odhad zastavované nemovitosti zpracovaný alternativním způsobem? Omezeně
Lze akceptovat původní odhad zastavované nemovitosti zpracovaný externím odhadcem pro potřeby refinancovaného úvěru? Omezeně
Lze akceptovat na nemovitosti sloužící jako objekt zajištění s na LV zapsané věcné břemeno doživotního užívání/služebnost bytu? Omezeně
Lze akceptovat na nemovitosti sloužící jako objekt zajištění na LV zapsané věcné břemeno/služebnost inženýrské sítě? Omezeně
Lze akceptovat na nemovitosti sloužící jako objekt zajištění na LV zapsané věcné břemeno/služebnost stezky, průhonu a cesty? Omezeně
Lze akceptovat jako objekt zajištění nemovitost zřízenou na základě práva stavby? Omezeně
Lze akceptovat na nemovitosti sloužící jako objekt zajištění na LV zapsané uvolněné zástavní právo? Ne
Lze akceptovat na nemovitosti sloužící jako objekt zajištění na LV zapsanou výhradou zpětné koupě? Omezeně

Čerpání úvěru

Čerpání úvěru

Termín zahájení čerpání koupě Nestanoveno
Termín ukončení čerpání koupě 24 měsíců
Termín zahájení čerpání refinancování Nestanoveno
Termín ukončení čerpání refinancování 24 měsíců
Termín zahájení čerpání výstavba Nestanoveno
Termín ukončení čerpání výstavba 24 měsíců
Kolik procent z úvěru může klient nedočerpat bez sankce? 100%
Jakou maximální celkovou částku je možné čerpat na účet klienta? Celý úvěr
Jakou maximální jednotlivou tranši je možné čerpat na účet klienta? Celý úvěr
Je možné čerpat na účet klienta již první tranši? Ano
Je možné čerpat na účet klienta kdykoliv v průběhu čerpání? Ano
Je nutné doložit čerpání na účet klienta fakturou? Ne
Je možné doložit čerpání na účet klienta hodnotou nemovitosti? Ano

Vlastní investiční prostředky a poplatky

Vlastní investiční prostředky a poplatky

Je nutné investovat vlastní prostředky před čerpáním úvěru? Ano
Je možné investovat vlastní prostředky klienta v průběhu čerpání úvěru? Ne
Je možné investovat vlastní prostředky klienta až po vyčerpání úvěru? Ne
Existují podmínky pro poslední čerpání (zádržné)? Ne
Poplatek za uzavření překlenovacího úvěru 0 Kč
Poplatek za přidělení úvěru 0 Kč
Poplatek za vedení úvěrového účtu překlenovací úvěr 0 Kč
Poplatek za vedení úvěrového účtu fáze přidělený úvěr 0 Kč
Poplatek za čerpání 0 Kč
Poplatek za rezervaci zdrojů 2000 Kč za prodloužení doby čerpání
Poplatky za nedočerpání úvěru 0 Kč
Poplatek za mimořádnou splátku mimo fixaci 1-5 % z výše mimořádné splátky, ale záleží na typu stavební spořitelny
Jaká je výše poplatku za výpis z účtu zaslaný poštou? 0 Kč
Jaká je výše poplatku za výpis z účtu zaslaný elektronicky? 0 Kč

V případě,že potřebujete poradit s Vaším úvěrem, neváhejte se na nás obrátit formou elektronického formuláře.

Sdílet: