Refinancování hypotečního úvěru

   Refinancování hypotéky znamená splacení stávající hypotéky novou hypotékou poskytnutou majiteli hypotéky – dlužníkovi jinou bankou. Dlužník žádá o refinancování hypotéky většinou těsně před nebo skončení doby fixace úrokové sazby a zpravidla v situaci, kdy je nabídka nových podmínek od nové banky výhodnější než nabídka od banky, která poskytovala hypoteční úvěr doposud po dobu fixace.Další důležité informace o refinancování se můžete dočíst níže.

 

Parametry refinancování

Parametry/výše úvěru refinancování

Jaká je minimální výše úvěru? od 200 000 Kč
Jaká je maximální výše úvěru? Nestanoveno. Maximální výše je limitovaná: LTV, náklady, schopnosti klienta splácet
Lze refinancovaný úvěr/y účelově navýšit? Ano

 

Parametry/LTV (poměr výše úvěru k zástavní hodnotě nemovitosti)

Jaké je maximální LTV? Až 120%
Existuje omezení LTV podle objektu zástavy? Ne
Existuje omezení LTV podle klienta? Ne
Existuje omezení LTV podle účelu? Ne
Existuje omezení LTV podle produktu? Ne
Existuje omezení LTV z hlediska ostatních (stávajících nebo budoucích) závazků klienta (dofinancování)? Ne

 

Parametry/Splatnost

Jaká je minimální požadovaná historie splácení refinancovaného úvěru k datu schválení? Minimálně po 11 uhrazených anuitních splátkách.
Jaký je maximání povolený poměr výše nové a původní splátky refinancovaného úvěru? 120%
Jaká je minimální doba splatnosti? 1 rok
Jaká je maximální doba splatnosti? 40 let u LTV do 80%, bonita žadatele počítá se splatností max. 30 let; nad 80% LTV max 30 let
Do jakého věku klienta musí být úvěr splacen? Až 75 let

 

Parametry/Typy úvěrů určené k refinancování – hypoteční úvěr

Lze refinancovat hypoteční úvěr poskytnutý jako účelový? Ano
Lze refinancovat hypoteční úvěr poskytnutý jako účelový současně s doplňkovou částí/doplňkovým úvěrem poskytnutými neúčelově? ANO, ale za určitých podmínek
Lze současně refinancovat více než 1 účelový hypoteční úvěr? Ano

 

Parametry/Typy úvěrů určené k refinancování – překlenovací úvěr ze stavebního spoření

Lze refinancovat překlenovací úvěr ze stavebního spoření zajištěný zástavním právem k nemovitosti? Ano
Lze refinancovat překlenovací úvěr ze stavebního spoření BEZ zajištění zástavním právem k nemovitosti? Ano
Lze současně refinancovat více než 1 překlenovací úvěr ze stavebního spoření? Ano

 

Parametry/Typy úvěrů určené k refinancování- úvěr ze stavebního spoření

Lze refinancovat úvěr ze stavebního spoření zajištěný zástavním právem k nemovitosti? Ano
Lze refinancovat úvěr ze stavebního spoření BEZ zajištění zástavním právem k nemovitosti? Ano
Lze současně refinancovat více než 1 úvěr ze stavebního spoření? Ano

 

Parametry/Typy úvěrů určené k refinancování- spotřebitelský úvěr účelový

Lze refinancovat spotřebitelský úvěr účelový? Ano
Lze současně refinancovat více než 1 spotřebitelský úvěr účelový? Ano

 

Parametry/Typy úvěrů určené k refinancování – bytová jednotka

Lze akceptovat jako objekt refinancování – bytovou jednotku? Ano
Maximální LTV Až 120%

 

Parametry/Typy úvěrů určené k refinancování – rodinný dům

Lze akceptovat jako objekt refinancování – rodinný dům? Ano
Maximální LTV Až 120%
Akceptace stávajícího pronájmu Omezeně max. 60LTV

 

Parametry/Typy úvěrů určené k refinancování – družstevní byt

Lze akceptovat jako objekt refinancování – družstevní byt? Ano
Maximální LTV Až 120%
Akceptace stávajícího pronájmu Omezeně max. 60LTV

 

Parametry/Typy úvěrů určené k refinancování- stavební pozemek

Lze akceptovat jako objekt refinancování – stavební pozemek? Ano
Maximální LTV Až 90%

 

Parametry/Typy úvěrů určené k refinancování – nemovitosti k individuální rekreaci

Lze akceptovat jako objekt refinancování – nemovitost k individuální rekreaci? Ano
Maximální LTV Až 120%

 

Parametry/Typy úvěrů určené k refinancování – bytový dům

Lze akceptovat jako objekt refinancování – stavební pozemek? Ano
Maximální LTV 60%
Akceptace stávajícího pronájmu Ano

 

Parametry/Typy úvěrů určené k refinancování – ostatní nemovitosti

Lze akceptovat jako objekt refinancování – nemovitost neurčená k bydlení/individuální rekreaci? Ano
Maximální LTV 60%
Akceptace stávajícího pronájmu Ano

 

Parametry/Typy splácení

Anuitní Ano
Degresivní Ano
Variabilní – float Ano
Progresivní Ne
Lineární Ano

 

Parametry/Odklad splátek na začátku úvěru

Je možné odložit splátku jistiny? Ano o 3 měsíce
Je možné odložit splátku úroků? Ano o 3 měsíce

 

Parametry/Odklad splátek v průběhu splácení

Je možné odložit splátku jistiny? Ano, max. na 12 měsíců
Je možné odložit splátku úroků? Ano, max. na 6 měsíců

 

Parametry/Doplňkový úvěr 2v1

Poskytuje banka doplňkový úvěr / 2v1? Ano

 

Parametry/Fixní úročení

3 měsíce Ano
1 rok Ano
2 roky Ano
3 roky Ano
4 roky Ano
5 let Ano
6 let Ano
7 let Ano
8 let Ano
9 let Ano
10 let Ano
15 let Ano
20 let Ano
25 let Ano
30 let Ano

 

Parametry/ Float úrok

Nabízí banka floatové úročení? Ano

 

Parametry/ Garance úroku

Na jakou dobu banka garantuje klientovi sazbu? 30 dnů

 

Parametry/ Požaduje banka BÚ

Požaduje banka povinné zřízení běžného účtu? Ne

Požadavky na běžný účet (BÚ) nepovinný

Požadavky na běžný účet (BÚ) nepovinný

Nabízí banka slevu na sazbě za aktivní používání BÚ? Ano, sleva až 1%

Bankopojištění

Bankopojištění povinné

Požaduje banka povinně uzavřít bankopojištění? Ne, ale záleží na typu banky

 

Bankopojištění nepovinné

Nabízí banka slevu na sazbě za uzavření bankopojištění? Ano, sleva až 0,3%

Zajištění nemovitosti

Zajištění nemovitosti

Lze akceptovat jako objekt zajištění nemovitost – bytovou jednotku? Ano s max. LTV 120%
Lze akceptovat jako objekt zajištění nemovitost – rodinný dům? Ano s max. LTV 120%
Lze akceptovat jako objekt zajištění nemovitost – pozemek? Ano s max. LTV 120%
Lze akceptovat jako objekt zajištění nemovitost – objekt určený k individuální rekreaci? Ano s max. LTV 120%
Lze akceptovat jako objekt zajištění nemovitost – bytový dům? Ano s max. LTV 60%
Lze akceptovat jako objekt zajištění nemovitost – ostatní typy nemovitostí? Ano s max. LTV 80%
Lze akceptovat jako objekt zajištění nemovitosti ležící ve 4. povodňové zóně? Omezeně. Pouze za předpokladu že jsou akceptovány  jako vhodnou zástavou odhadcem banky a jsou pojištěny proti živlům na povodeň a záplavu
Zastavovaná nemovitost musí být shodná s financovanou? Ne
Zřizuje banka zákaz zcizení? Ne
Zřizuje banka zákaz zatížení? Ne

 

Zajištění nemovitosti-odhady

Lze akceptovat odhad zastavované nemovitosti zpracovaný interním odhadcem/zaměstnancem banky? Ano
Lze akceptovat odhad zastavované nemovitosti zpracovaný externím odhadcem banky? Ano
Lze akceptovat odhad zastavované nemovitosti zpracovaný alternativním způsobem? Ano
Lze akceptovat původní odhad zastavované nemovitosti zpracovaný externím odhadcem pro potřeby refinancovaného úvěru? Ano, max. staří až 99 let

Akceptace omezení váznoucí na zastavované nemovitosti

Akceptace omezení váznoucí na zastavované nemovitosti

Lze akceptovat na nemovitosti sloužící jako objekt zajištění trvalý souběh původního a nově zřizovaného zástavního práva? Ano, banka umožní trvale zástavní právo na 2 místě a dalším v pořadí.
Lze akceptovat na nemovitosti sloužící jako objekt zajištění s na LV zapsané věcné břemeno doživotního užívání/služebnost bytu? Omezeně na základě individuálního posouzení.
Lze akceptovat na nemovitosti sloužící jako objekt zajištění s na LV zapsané věcné břemeno/služebnost inženýrské sítě? Ano, na základě individuálního posouzení.
Lze akceptovat na nemovitosti sloužící jako objekt zajištění s na LV zapsané věcné břemeno/služebnost stezky, průhonu… Ano, na základě individuálního posouzení
Lze akceptovat jako objekt zajištění nemovitost zřízenou na základě práva stavby? Ano
Lze akceptovat na nemovitosti sloužící jako objekt zajištění s na LV zapsané uvolněné zástavní právo? Ano
Lze akceptovat na nemovitosti sloužící jako objekt zajištění s na LV zapsanou výhradou zpětné koupě? Ano

Termíny čerpání refinancování

Termíny čerpání refinancování

Termín zahájení čerpání? 24 měsíců od data čerpání na výjimku jde i 36 měsíců
Termín ukončení čerpání? 24 měsíců od data čerpání na výjimku jde i 36 měsíců
Termín zahájení čerpání výstavba? Do 24 měsíců
Termín ukončení čerpání výstavba? Do 24 měsíců
Jakou maximální celkovou částku je možné čerpat na účet klienta? Do schválené výše LTV z aktuální hodnoty
Jakou maximální jednotlivou tranši je možné čerpat na účet klienta? Do schválené výše LTV z aktuální hodnoty
Je možné čerpat na účet klienta již první tranši? Ano
Je možné čerpat na účet klienta kdykoliv v průběhu čerpání? Ano
Je nutné doložit čerpání na účet klienta fakturou? Ne
Je možné doložit čerpání na účet klienta hodnotou nemovitosti? Ano
Existují podmínky pro poslední čerpání (zádržné)? Ne

Poplatky zpracování

Poplatky zpracování

Minimální výše poplatku za refinancování 0 Kč
Maximální výše poplatku za refinancování 0 Kč
Výše poplatku za vedení úvěrového účtu 0 Kč
Poplatky za čerpání 0 Kč
Poplatky za návrh na vklad ZP při refinancování 0 Kč
Poplatky za rezervaci zdrojů 0,3-0,5% z částky u které se prodlužuje rezervace některé banky nemají stanoveno
Výše poplatku za nedočerpání úvěru Je to různé většinou jsou poplatky 3 nebo 5 % z nevyčerpané částky úvěru
Dílčí mimořádná splátka nad rámec nového zákona o SÚ(25% k výročí uzavření zdarma) Dle úvěrové smlouvy

V případě,že potřebujete poradit s Vaším úvěrem, neváhejte se na nás obrátit formou elektronického formuláře.

Sdílet: