Parametry hypotečních úvěrů

   Podle zákona č. 84/1995 Sb. je stanovená hranice poskytnutí hypotečního úvěru, a to ve výši 70 % ceny zastavěné nemovitosti, pokud hypoteční úvěr bude financován prostřednictvím hypotečních zástavních listů. Minimální výši hypotéky mají jednotlivé banky stanovené individuálně. Finanční obnos, který jsou banky schopné žadateli o hypotéku poskytnout na základě určitých podmínek.Pro hypoteční úvěr je typické splácení pravidelnými splátkami, tzv. anuitní splácení. Anuitou je splácena umořovaná půjčka současně s úrokovou platbou, jejichž poměr se každou splátkou mění. V průběhu splácení klesá podíl úroku a zároveň roste podíl úmoru, tj. každá další splátka obsahuje větší podíl úmoru a nižší část úroku. Některé banky umožňují degresivní (klesající) nebo progresivní (rostoucí) splátky, které se v čase mění.Mnoho dalších parametrů o hypotečním úvěru si můžete vyhledat níže.

 

Parametry

Parametry/výše úvěru

Jaká je minimální výše úvěru? od 100 000 Kč, některé banky nemají stanoveno
Jaká je maximální výše úvěru? 25 000 000 Kč, některé banky nemají stanoveno

LTV (poměr výše úvěru k zástavní hodnotě nemovitosti)

Jaké je maximální LTV? 120 % – pouze účel refinancování pro občany ČR s příjmem v ČR, jinak se pohybuje do 90%,výjimečně 100%
Existuje omezení LTV podle objektu zástavy? Ne
Existuje omezení LTV podle klienta? Ne
Existuje omezení LTV podle účelu? Ne
Existuje omezení LTV podle produktu? Ne
Existuje omezení LTV z hlediska ostatních (stávajících nebo budoucích) závazků klienta (dofinancování)? Ano, je možné akceptovat dofinancování investičního záměru jiným úvěrem (např. úvěrem ze stavebního spoření či spotřebitelský úvěre jiný než na bydlení) pokud součet výše hypotečního úvěru a jiného úvěru určeného na dofinancování nepřekročí 90% odhadní ceny stanovené bankou.

Splatnost

Jaká je minimální doba splatnosti? 1 rok
Jaká je maximální doba splatnosti? 40 let u LTV do 80%,jinak většinou do 30 let
Do jakého věku klienta musí být úvěr splacen? Max 75 let
Umožňuje banka zohlednit věk nejmladšího klienta? Ano, ale je ovlivněn příjmem mladšího žadatele

Typy splácení

Typy splácení

Anuitní Ano
Degresivní Ne
Variabilní – float Ano
Progresivní Ne
Lineární Ano

Degresivní způsob splácení hypotéky (hypotečního úvěru) je typem splácení, kdy se klientovi po dobu splácení úvěru velikost splátky snižuje. Měsíční splátka je po dobu jednoho roku ve stejné výši a pro následující období se vždy snižuje o pevný koeficient poklesu. To znamená, že při stejné splatnosti hypotéky bude zpočátku vyšší splátka než u klasické anuitní. Naopak v závěru splácení budou splátky nižší. Výpočet koeficientu poklesu je „výrobní tajemství“ bank – nejedná se o stálý výpočet, vždy reflektuje situaci v bance a na trhu. Pro tento typ splácení hypotéky se rozhodují klienti, kteří mohou soustředit finanční zatížení na počáteční období splácení úvěru a naopak ke konci úvěrového vztahu chtějí splátky co nejvíce snížit.

Nejčastějším typem splácení hypotéky (hypotečního úvěru) je splácení tzv. anuitní splátkou. Ta v sobě zahrnuje jak úrokovou část, tak i splátku jistiny. V uvedené anuitě je již zapracován mechanismus, kdy se nejdříve splácí více úroky a méně jistina a v průběhu celého splácení se tento poměr otáčí. Klient splácí po celou dobu stejnou splátku úvěru. Celou dobou je myšlena dohodnutá délka fixace úrokové sazby. Po jejím skončení poskytovatel hypotéku (hypoteční úvěr) přehodnocuje podle aktuálních podmínek a navrhne klientovi novou sazbu pro další fixní období. S tou může klient souhlasit nebo může svojí hypotéku (hypoteční úvěr) refinancovat u jiné banky za pro něj výhodnějších podmínek.

Progresivní splácení hypotéky (hypotečního úvěru) je typem splácení, kdy se klientovi po dobu splácení hypotéky velikost splátky zvyšuje. Měsíční splátka hypotéky je po dobu jednoho roku ve stejné výši a pro následující období se vždy zvyšuje o pevný koeficient růstu. Výpočet koeficientu růstu je „výrobní tajemství“ bank – nejedná se o stálý výpočet, vždy reflektuje situaci v bance a na trhu. Pořízení nového bydlení je většinou spojeno i s dalšími výdaji, především s nákupem vybavení bytu. Nižší splátky na počátku splácení hypotéky umožní rychleji byt či dům vybavit, protože není nutné vydávat tolik peněz z příjmu domácnosti na měsíční splátky hypotéky. Tento typ splácení umožňuje poskytnout hypotéku i mladým žadatelům, kteří mají příjmy na začátku profesní kariéry obvykle nižší.

Splácení hypotéky (hypotečního úvěru) s plovoucí sazbou je typické tím, že splátka takovéto hypotéky se skládá ze splátky jistiny a úroků odvozených od úrokové sazby PRIBOR a navýšených o marži banky. Měsíční splátka hypotéky s plovoucí sazbou se mění v závislosti na této proměnlivé úrokové sazbě.

Dalším a méně obvyklým způsobem splácení je takzvané splácení lineární. Může se mu říkat také konstantní splácení. Tento způsob splácení je založen na tom, že klient v každém měsíci splatí bance stejnou část úvěru a k tomu navíc úroky, které jsou platné pro aktuální měsíc. Vzhledem k tomu, že jistina se s každou splátkou snižuje a úrok se vypočítává z dlužné částky, postupně klesá i měsíční splátka, kterou klient zaplatí. Ačkoliv to zní trochu složitě, ve skutečnosti je to celkem jednoduché. Splátky tedy tvoří každý měsíc stejná částka úmoru a k tomu aktuálně vypočtená výše úroku. Nejprve je tedy splátka vyšší, než v případě anuitního splácení, ale zase dochází k rychlejšímu umořování dluhu. Spousta klientů se raději smíří s vyšší počáteční splátkou, ale dřívějšímu splacení dluhu. Je to velmi rozumné, ovšem ne každý si to může dovolit. Pro většinu klientů je nezbytné zvolit klasickou splátku anuitní, která je po celou dobu stejná. Velkou část splátky však ze začátku tvoří úroky a k umořování dluhu tak dochází mnohem pomaleji. Kromě anuitního a lineárního způsobu splácení se můžete setkat ještě s progresivním a degresivním způsobem splácení. Progresivní znamená, že splátka postupně roste a mění se i poměr zaplaceného úroku a úmoru. Degresivní splátka se naopak postupně snižuje. Podobně jako u lineární platíte nejprve větší část úmoru a nižší úroku. Postupně se ale tento poměr mění. Vybrat si ten správný druh splácení nemusí být zrovna jednoduché. Nejlepší je poradit se s poradcem, který vám vše dokáže vysvětlit a poradit a posoudit vaší situaci. Vše je potřeba hlavně pečlivě zvážit a to nejen s ohledem na aktuální situaci, ale i na budoucnost.

Odklad splátek

Odklad splátek/na začátku úvěru

Je možné odložit splátku jistiny? Ano maximálně na 3 měsíce
Je možné odložit splátku úroků? Ano maximálně na 3 měsíce

Odklad splátek/v průběhu splácení

Je možné odložit splátku jistiny? Ano max.na 9 měsíců
Je možné odložit splátku úroků? Ano max.na 6 měsíců

Hypotéka bez vybrané nemovitosti

Hypotéka bez vybrané nemovitosti

Umí banka poskytnout hypotéku bez vybrané nemovitosti? Omezeně formou hypotečního příslibu

Hypotéka bez prokazování příjmů

Hypotéka bez prokazování příjmů

Poskytuje banka hypotéku bez prokazování příjmů? Ano

Doplňkový úvěr 2v1

Doplňkový úvěr 2v1

Poskytuje banka doplňkový úvěr / 2v1? Ano
Typ Banky poskytují účelový i neúčelový
Jaká je maximální výše – absolutně? 400 000 Kč
Fixace

Fixace

3 měsíce Ano
1 rok Ano
2 roky Ano
3 roky Ano
4 let Ano
5 let Ano
6 let Ano
7 let Ano
8 let Ano
9 let Ano
10 let Ano
15 let Ano
20 let Ano
25 let Ano
30 let Ano

Typy úročení/Float

Typy úročení/Float

Nabízí banka floatové úročení? Ano s různým priborem 1M,3M,12M

Garance úrokové sazby

Garance úrokové sazby

Na jakou dobu banka garantuje klientovi sazbu? 30-60 dnů záleží na typu banky

Požadavky na běžný účet (BÚ)

Požadavky na běžný účet (BÚ) povinný

Požaduje banka povinné zřízení běžného účtu? Ne

Požadavky na běžný účet (BÚ) nepovinný

Nabízí banka slevu na sazbě za aktivní používání BÚ? Ano, sleva až 1%

Bankopojištění

Bankopojištění povinné

Požaduje banka povinně uzavřít bankopojištění? Ne, ale záleží na typu banky

Bankopojištění nepovinné

Nabízí banka slevu na sazbě za uzavření bankopojištění? Ano sleva až 0,25%

Odhad externí i interní

Odhad externí i interní

Akceptuje banka odhad od externího odhadce? Ano
Zpracovává si banka interní odhady? Ano
Zpracovává si banka odhady on-line? Ano

V případě,že potřebujete poradit s Vaším úvěrem, neváhejte se na nás obrátit formou elektronického formuláře.

Sdílet: