Plánuji demolici stavby

Demolice domu, stodoly či jiného objektu je poměrně výrazným zákrokem, ke kterému bude v naprosté většině případů potřeba minimálně ohlášení, často však i povolení úřadů.

Existují objekty, které může majitel zbourat i bez povolení a svépomocí. Malá bouda na nářadí, voliéra, nevelký skleník, nízký plot, nadzemní bazén či nádrž na vodu můžete zrušit bez jakékoliv návštěvy úřadů.

Tímto způsobem lze zlikvidovat objekty, které mohly být rovněž postaveny bez povolení či ohlášení. Pokud jste tak stavbu venkovní dílny ohlásili, stejně tak byste měli ohlásit i její likvidaci.

Zásadním problémem při demolicích jsou stavební prvky z azbestu. Bohužel, to se týká i objektů, které byly postaveny bez potřeby stavebního povolení či ohlášení, a to včetně drobných staveb. Máte-li na dvoře boudu na nářadí s plechovou střechou, demolici ohlašovat nemusíte. Pokud však střecha té samé boudy je z vlnitého eternitu, vyráběného z azbestu, postup je zcela jiný. K demolici takového objektu budete potřebovat jednak patřičná povolení, stavbu s prvky azbestu nemůžete jen tak zbořit sami. Budete si muset přizvat specializovanou firmu, která má veškerá oprávnění a certifikáty pro práci s nebezpečným odpadem.

Demolice objektů s azbestovými prvky vyžaduje rovněž doložení dokumentace bouracích prací a také vyjádření hygienika. Pokud budete chtít demolici provést přeci jen svépomocí, bude muset být provedena za dozorem odborného stavbyvedoucího. Po demolici bude rovněž třeba doložit, že byl odpad zpracován správným způsobem. Při likvidaci objektů tohoto typu je vždy nejjednodušší cestou využití služeb odborné firmy, která zajistí vše od získání potřebným povolení až po samotnou demolici a likvidaci odpadu.

Pokud se rozhodnete k demolici domu, stodoly či jiného objektu mimo výše uvedené, návštěvě stavebního úřadu se nevyhnete. V závislosti na typu bourané stavby po vás může být požadováno buď ohlášení demolice, nebo získání patřičného povolení. Opět záleží především na tom, jak byl konkrétní objekt postaven. Pokud na ohlášení, k samotné demolici stačí zpravidla opět jen ohlášení. Jde o formální úkon, do formuláře se uvedou veškeré požadované údaje, týkající se likvidovaného objektu. Po předání patřičnému stavebnímu úřadu získáte vyrozumění o tom, že můžete objekt bez obav zlikvidovat, a to i svépomocí. Stačí mít odborný dozor. Ohlášení demolice se týká obvykle zahradních altánů, chatek, žumpy či vyššího plotu.

Demolice domů, stodol a dalších objektů, které vyžadují stavební povolení, je však náročnější. Postup začíná stejně, tj. vyplněním totožného formuláře. Po vyzvání stavebním úřadem je však potřeba doložit požadovanou dokumentaci, v případě velkých objektů může být vyžadováno i doložení projektu.

Kromě nutnosti doložení dokumentů je jeden zásadní rozdíl mezi demolicí na ohlášení a na povolení. Je-li vyžadováno stavební povolení, demolici musí provést specializovaná firma, která se touto oblastí zabývá a vystaví patřičná potvrzení.

V konkrétních případech mohou nastat i situace, které mohou samotnou likvidaci výrazně zkomplikovat. Pokud je váš dům či jiný objekt považován za chráněnou památku, likvidace nemůže proběhnout. Náročnější proces vás bude čekat i v případě, nachází-li se budova v památkové zóně, i když sama o sobě chráněnou památkou není. Problém nastává rovněž v případě, je-li dům součástí zástavby a je spojen s okolními domy. Hrozí-li riziko narušení okolních staveb, provedení demolice může být náročnější jak z technického tak formálního hlediska.

Nepříjemné překvapení může nastat, zjistí-li se v průběhu vyřizování ohlášení a povolení, že stavba, určená k demolici, nebyla legálně postavena. Byla-li postavena bez povolení, může být zahájeno řízení, během kterého se bude zjišťovat, čí povinností bylo zajištění všech povolení. V takovém případě mohou být naúčtovány vysoké pokuty a až po jejich zaplacení je možné provést demolici objektu.

Dokončení demolice je nutno nahlásit na příslušný stavební úřad, který předá potvrzení o odstranění stavby – to je nutno doručit na příslušný katastrální úřad, který provede výmaz z katastru nemovitostí.

V případě,že potřebujete poradit s Vaším projektem, neváhejte se na nás obrátit formou elektronického formuláře.

Sdílet: