Žadatel

Žadatelem o hypotéku se může stát zletilý občan České republiky, ale i cizinec, který zde má dlouhodobý nebo trvalý pobyt to vše najdete v této sekci.

 

Základní informace pro žadatele

Základní informace pro žadatele

Minimální počet žadatelů o hypoteční úvěr 1
Maximální počet žadatelů o hypoteční úvěr Až 4 žadatelé z max. 3 domácností
Kdo je hlavní žadatel o hypoteční úvěr Osoba s nejvyšším příjmem
Vstupní věk o hypoteční úvěr 18 let
Výstupní věk o hypoteční úvěr Max. do 75 let, ale v některých případech platí pro úvěr s žadateli s věkem nad 70 let v době splatnosti úvěru platí, že musí být splněna podmínka 3 násobku splátky volného Cash Flow.
Lze stanovit věk výstupní maximální dle mladšího spolužadatele? Ano, maximální dobu splatnosti úvěru lze nastavit také podle věku toho z mladších žadatelů.

Žadatel cizinec - Slovenská republika

Žadatel cizinec – Slovenská republika

Lze poskytnout úvěr? Ano
Lze poskytnout i s příjmy ze zahraničí? Ano
Lze poskytnout bez přechodného pobytu v ČR? Ano, občan SR s trvalým pobytem v ČR nebo SR a s příjmem v EUR
Maximální výše LTV Až 90%

Žadatel cizinec - Občan EU

Žadatel cizinec – Občan EU

Lze poskytnout úvěr? Ano
Lze poskytnout bez přechodného pobytu v ČR? Omezeně, pracovní vztah nebo nájemní smlouva k bytu nebo přechodný pobyt v ČR trvající k datu podání žádosti o úvěr alespoň 1 rok
Lze poskytnout i s příjmy ze zahraničí? Ano, převažující příjem pouze v některé z těchto měn (EUR,GBP,USD,CHF) jiné příjmy záleží na metodice jednotlivých bank
Maximální výše LTV Až 90%

Žadatel cizinec - Občan mimo EU s trvalým pobytem

Žadatel cizinec – Občan mimo EU s trvalým pobytem

Lze poskytnout úvěr? Ano
Lze poskytnout i s příjmy ze zahraničí? ANO, občan SR s trvalým pobytem v ČR nebo SR a s příjmem v EUR a nebo musí příjem ze zahraničí být poukazovaný do banky v ČR
Maximální výše LTV Až 90%

Povinné životní pojištění vinkulace

Povinné životní pojištění vinkulace

Dle výše LTV nestanoveno
Další pomínky Může být požadováno na základě celkového posouzení úvěrového případu.

Požadavky na vlastnictví žadatelů financované nemovitosti

Požadavky na vlastnictví žadatelů financované nemovitosti

Žadatel musí být spoluvlastníkem? Nejpozději po naplnění účelu úvěru bude financovaná nemovitost ve vlastnictví žadatele / spolužadatele / ručitele nebo ve vlastnictví osoby blízké žadateli / spolužadateli. Osobou blízkou se rozumí manžel, rodič, dítě (zletilé), registrovaný partner.

V případě,že potřebujete poradit s Vaším úvěrem, neváhejte se na nás obrátit formou elektronického formuláře.

Sdílet: