POVODŇOVÉ MAPY A CO TO ZNAMENÁ PRO MAJITELE NEMOVITOSTI, KDYŽ CHCE MÍT DŮM POJIŠTĚNÝ.

Také rádi jezdíte k vodě? Ale co když Vám voda bude chtít oplatit návštěvu?

Podívejte se jaká jsou povodňová pásma.

Povodňové mapy mohou využít pojistitelé jako hlavní zdroj pro určení tarifu rizika povodně a záplavy na území České republiky.

Podívejte se, do jaké povodňové zóny patříte ZDE.

Členské pojišťovny používají Českou Asociaci Pojišťoven a její systém jako jeden ze zdrojů pro výpočet ceny pojistného u majetkového pojištění.

Rizikové zóny záplav ukazují míru možného rizika zasažení povodní v dané lokalitě z pohledu pojistného trhu. Použití těchto map pro jiné účely, než pro účely pojištění může být zavádějící.
Informace uvedené v mapách jsou standardem ČAP, od něhož se mohou pojišťovny odchýlit v souladu s vlastní obchodní strategií. Každá pojišťovna se k dané oblasti může stavět trošku jinak při stanovování ceny pojištění.

Povodňové mapy jsou rozděleny do čtyř pásem. Domy a domácnosti v prvním pásmu nemůže voda prakticky téměř vůbec ohrozit. Domácnosti na opačném konci stupnice naopak voda zaplaví téměř jistě.

 

Typy zón jsou celkem 4 a jsou rozděleny následovně:

  • Zóna 1 (resp. A) je nejméně ohrožena rizikem povodně/záplavy, z pohledu pojištění – proti tomuto riziku je bezproblémová a pojistné je stanoveno v základní výši.
  • Zóny 2 a 3 (resp. B a C) jsou povodní/záplavou ohroženy trochu více a sazby pojištění se zde navyšují o rizikový příplatek. Každá pojišťovna hodnotí rizika zcela samostatně, takže rozdíly v pojistném nejde konkrétně popsat.
  • Objekty v rizikové zóně 4 (resp. D) jsou velmi ohroženy rizikem vzniku povodně/záplavy a zpravidla jsou proti těmto rizikům nepojistitelné, na pojištění ostatních pojistných nebezpečí však zařazení do povodňové zóny nemá žádný vliv.

 

Zjednodušeně, povodňové mapy jsou rozděleny do čtyř pásem. Domy a domácnosti v prvním pásmu nemůže voda prakticky téměř vůbec ohrozit. Domácnosti na opačném konci stupnice naopak voda zaplaví téměř jistě a jsou tak bohužel nepojistitelná.

Neztrácejme naději, protože pokračují investice do protipovodňových opatření. V roce 2019 je vyčleněno až 5 miliard korun. Pojišťovny tedy určitě budou mít možnost své vypovězené pojistky analyzovat a případně nabídnout řešení. Nyní je jednoznačně majetek v určitých místech označených zónou 4 někdy dokonce i 2,3 nepojistitelný na tyto rizika.

 Pokud si nejste v něčem jisti, ať je to o tom zda máte připojištěné riziko povodně/záplavy nebo jestli zbytečně nepřeplácíte, neváhejte se na nás obrátit z dotazem a my Vám rádi pomůžeme.

autor:Helena Marková

Sdílet: