Pracující a podnikající studenti si mohou uplatnit daňové slevy a ušetřit na daních.

Mnoho studentů začne pracovat již při studiu, ale nejen na pracovní dohody, občas i na zkrácený pracovní úvazek. Které daňové slevy a v jaké výši si mohou student uplatnit?
Každý daňový poplatník má nárok na slevu ve výši 24480 Kč za rok, měsíčně tedy 2070 Kč. Pracující studenti mají nárok uplatnit také slevu na studenta v roční výši 4020 Kč, měsíčně 335 Kč. K uplatnění slevy na studenta je nutné předložit mzdové účetní potvrzení o studiu. Tyto slevy je ovšem možné uplatnit pouze u jednoho zaměstnavatele, u které je podepsáno prohlášení k dani.

Nevzniká zde nárok na daňový bonus
Sleva na poplatníka a studenta snižují daňovou povinnost pouze do nuly, nemohou nám přinést daňový bonus.

Podnikající studenti a daňové slevy
Osoby samostatně výdělečně činné mají výhodu z hlediska placení sociálního a zdravotního pojištění, protože se v tomto případě bere výdělečná činnost jako vedlejší. Při výpočtu sociálního a zdravotního pojištění proto nemusí být dodržen minimální vyměřovací základ.
V daňovém přiznání podnikající studenti uplatňují slevy vždy za celý kalendářní rok, i kdyby podnikali jen část roku. Uplatnit si mohou 24 840 korun slevou na poplatníka a 4020 korun slevou na studenta. Díky těmto slevám student neplatí daň až do výše 192 400 Kč hrubého zisku.

Potřebujete poradit? Neváhejte se na nás obrátit, rádi Vám pomůžeme.

autor:Kamil Vládek

Sdílet: