Zpětná hypotéka. Úvěrový produkt, kterým si přilepšíte na stáří?

V roce 2015 se na českém trhu objevil nový produkt, který důchodcům dává možnost užít si peněz z hodnoty jejich nemovitosti ještě před smrtí a to bez nutnosti prodeje střechy nad hlavou. Jak to vlastně funguje, jaké jsou parametry a pro koho je produkt určen se dozvíte v dnešním článku.

Jak to funguje?

Jedná se o úvěr zajištěný nemovitostí s následným splaceným po smrti dlužníka. Podle věku žadatele se vypočítává možná výše úvěru, která může být vyplacena jednorázově nebo měsíčně. Pro lepší pochopení uvedu modelový případ.

Panu Novákovi je 71 let. Vlastní rodinný dům v hodnotě 3mil. Kč. Vzhledem k jeho věku společnost vypočítá možnou maximální výši úvěru. V tomto případě by to bylo okolo 1mil. Kč. Po následném jednorázovém čerpání nastupují úroky. Za 8 let by dluh seniora činil již 1,8mil. Pokud by se senior dožil dalších 6 let (celkem tedy 14 let) jeho dluh by činil okolo 3,2mil.

Dluh se splácí následně z prodeje nemovitosti po smrti majitele domu. Dědicové mohou dluh kdykoliv splatit a nemovitost si ponechat, popřípadě jej mohou postoupit společnosti.

Jaké jsou podmínky?

Zpětná hypotéka opravdu není pro každého seniora, proto si vyjmenujme, základní parametry. Senior musí mít alespoň 60 let, pokud je žadatelů více, bere se v potaz věk mladšího žadatele. Nemovitost musí být zcela ve vlastnictví žadatele bez dalších zatížení a musí zde trvale bydlet. Na nemovitost nesmí být vydána exekuce a všichni žadatelé musí být v den podpisu plně svéprávní. Nakonec musí být nemovitost stále udržována, aby nedošlo k poklesu její tržní hodnoty, a musí se nacházet na území České Republiky.

Cílem tohoto produktu má být poklidné dožití ve vlastní nemovitosti, aniž by ji senior musel prodat.

Aby toho nebylo málo, tak po následném čerpání se senior zavazuje plnit po celou dobu trvání smluvního vztahu ještě několik podmínek. Příspěvky spojené s užíváním nemovitosti musí být hrazeny řádně a včas, nemovitost musí být pojištěna a musí být uhrazena daň z ní. Nemovitost nesmí být pronajímána, rekonstruována nebo prodána bez souhlasu společnosti. Pokud nastane nějaká nahodilá událost (požár, potopa apod.) musí být tato skutečnost ihned oznámena. Nakonec nesmí být nemovitost déle než 6 měsíců neobydlená. Zde lze dohodnout výjimku, pokud se jedná o byt. V případě rodinného domu benevolenci neočekávejte.

Pro koho je produkt určen?

Podle výše uvedených parametrů je jasné, že získat tento typ úvěru není zrovna jednoduché, ale pro určitý segment seniorů to může být jediná možnost. Vzhledem k pokročilému věku je šance na získání úvěru, popřípadě hypotéky malá a tak jsou-li třeba prostředky na rekonstrukci domu, zpětná hypotéka může být jediným východiskem. Dalším příkladem může být důchodce bez dědiců. V případě smrti by nemovitost připadla státu. Tímto způsobem si důchodce může velmi příjemně přilepšit a užít si peníze z nemovitosti bez nutnosti jejího prodeje.

Jaké je tedy moje shrnutí?

Vždy je třeba vše důkladně promyslet. Zpětná hypotéka vzhledem k jejím úrokům není zrovna výhodný produkt. Kdejaký úvěrový produkt by mohl být výhodnější. Vezme-li, ale v úvahu fakt, že senior nemá dědice, popřípadě nemá dobré rodinné vztahy, otevírá se mu zde zajímavá možnost. V České Republice jsou zpětné hypotéky ještě velmi mladý produkt, ale prodejní potenciál je tu velký. Ve světě je hojně využívaný a funguje. Díky regulacím ČNB a příchodu zákona z roku 2016, tak i společnost poskytující tento produkt musela získat potřebné licence a oprávnění, tedy je zde i určitá záruka. Jestli je tento produkt etický či nikoliv to už je druhá stránka věci.

Potřebujete poradit? Neváhejte se na nás obrátit, rádi Vám pomůžeme.

autor:David Slouka

Sdílet: