JAK NA RODINNÝ ROZPOČET 4. DÍL: Skutečně povinné výdaje.

Pro žádnou z rodin není jednoduché škrtat ve výdajích rodinného rozpočtu. Měli bychom proto začít tak, že sepíšeme, které výdaje hradit musíme, aby nám nehrozili penále a postihy. Až poté můžeme začít probírat, kde se bude dát ušetřit nebo kde změnit dobu placení.Každé změně v rodinném rozpočtu musí předcházet analýza výdajů a jejich reálné hodnocení a to o kolik by bylo možné tyto náklady snížit. Jak jsme si již říkali, je zde potřeba komunikace a naprostá shoda obou partnerů. Vždy je dobře, aby o krocích, které budete podnikat, proto abyste dosáhli Vámi stanoveného cíle, věděli ostatní členové rodiny a bylo jim to jasně vysvětleno. Je nutné, abyste uměli vaše výdaje nejen sepsat a vytvořit si tak objektivní inventuru, ale je také potřeba, abyste je uměli správně zhodnotit.Obzvláště důležitá je pečlivá analýza nezbytných výdajů. Jde hlavně o závazky vyplývající ze smluv nebo jiných závazků rodiny, kde při jejich nesplnění hrozilo riziko sankcí.

Za povinné výdaje je nutné považovat především:

  1. dluhové služby (splátky úvěrů, leasingu, splátkových prodejů, platby případných pokut, např. parkovaní, jízda v MHD bez jízdenky; platy předepsaného pojistného z již uzavřených smluv),
  2. platby smluv (nájemné, zálohy a případné doplatky za dodávky energií, vodné a stočné, odvoz domovního odpadu, účty za komunikační služby),
  3. platby daní (z příjmu, z nemovitostí, sociálního a zdravotního pojištění organizovaného státem),
  4. platby výživného (v řadě zemí Evropské unie i v dalších vyspělých státech je neplacení alimentů trestným činem),
  5. platby stravného, školného, platby za školku či jesle,
  6. platby členských poplatků (ve sportovních klubech, sdruženích, ale i v politických stranách, přičemž zde je postihem za neplacení vyloučení ze spolku či klubu, zánik členství v politické straně).

I nutné výdaje mají svou vlastní hierarchii. Je jasné, že ty které jsou v žebříčku nejvýše, nás mohou ohrozit v případě nehrazení až soudním a trestně právním postihem. U jiných výdajů nám hrozí „jenom“ vyvěšení na tabuli. Samozřejmě by měla rodina dbát na to, aby veškeré tyto výdaje hradila včas.

Je potřeba, abyste si na začátku kalendářního roku vypracovali plán podobných výdajů a znali jejich přibližnou výši v jednotlivých měsících. Pak se bude lépe řídit tok peněz a bude také možno průběžně udržovat hladinu finanční rezervy. Když rodina ví, že v lednu musí být zaplaceny 2 pojistky, školné, zaplatit členství v posilovně, případně doplatek za minulý rok například za elektřinu, pak je jasné, že nemůže na konci prosince investovat například do nějakého akciového obchodu.

Můžeme, ale znát přibližnou výši povinných plateb a podle toho nastavit toky peněz v rodinném rozpočtu. Například vypovědět smlouvu s provozovatelem posilovny a místo ročního předplatného začít platit „od vstupu“.

Potřebujete poradit? Neváhejte se na nás obrátit, rádi Vám pomůžeme.

autor:Helena Marková

Sdílet: