Odlišnosti v parametrech pojištění budov část.1

Pojďme se podívat na různé zajímavosti, které odlišují jednotlivé pojišťovny.

Například u AXA platí: U rizika vichřice je snížen parametr rychlosti větru na 60 km/hod., ostatní pojišťovny mají 75 km/hod.

Česká podnikatelská pojišťovna má limit na krádež vloupáním 100 tisíc, ERGO 50 tisíc. ČSOB: Uzavřený prostor 50 000 Kč, oplocený pozemek patřící ke stavbě 30 000 Kč. Slavia a Uniqa nemá v základu – možno připojistit.

Povodeň a záplava: u České pojišťovny je čekací doba 10 dnů.

U Česká podnikatelské pojišťovny: Pojištění povodně a záplavy se sjednává s čekací dobou v délce 10 kalendářních dnů. Běh čekací doby začíná dnem sjednaným v pojistné smlouvě jako počátek pojištění.

ČSOB: Volitelné připojištění, pro riziko povodeň nebo záplava se sjednává čekací doba v délce 10 dnů ode dne uzavření pojistné smlouvy, ve které není pojistitel povinen poskytnout pojistné plnění.

ERGO: Limit pojistného plnění pojistná částka za všechny pojistné události v průběhu jednoho pojistného roku. Nastane-li škodná událost následkem povodně nebo záplavy nebo v přímé souvislosti s nimi do 10 dnů po sjednání pojištění, není pojistitel z titulu této škodné události povinen poskytnout pojistné plnění.

Generali: Pojištění na první riziko Nastala-li škodná událost následkem povodně či v přímé souvislosti s povodní do 10. dne po uzavření pojištění proti povodni, není pojistitel povinen z titulu této škodné události poskytnout pojistné plnění (čekací doba). limit 4 000 000 Kč Povodeň – maximální limit 5 000 000 Kč.

Slavia: Sjednává se s 10 denní čekací lhůtou od sjednání PS, maximální limit plnění 7 mil. Kč.

Uniqa: Lze pojistit volbou balíčku Katastrofy. Toto riziko se vztahuje i na škody vzniklé vystoupnutím odpadních vod z kanalizačního nebo odpadního potrubí následkem povodně a záplavy.

Atmosférické srážky nemají v základu:

Allianz: Sublimit 10 000 Kč, 20 000 Kč nebo 30 000 Kč/pojistný rok

Česká pojišťovna: Lze připojistit limit 30 tisíc

Generali: ne

U každé pojišťovny platí jiný limit.

Potřebujete poradit? Neváhejte se na nás obrátit, rádi Vám pomůžeme.

autor:Alexandr Pešák

Sdílet: