VĚCI, NA KTERÉ SI DÁT POZOR PŘI SJEDNÁVÁNÍ ŽIVOTNÍHO POJIŠTĚNÍ!!!

Životní pojištění je docela složitý produkt. V dnešní době je mnoho připojištění a variant nastavení smlouvy. Řekneme si pár věci na co si dát pozor, abychom při sjednání neudělali chybu a jestli je nově nabízená smlouva lepší než ta stávající.

 

 1. Je životní pojištění na spoření? Nebo ne?!

Životní pojištění má především krýt riziko zdravotních komplikací, které nás v životě mohou potkat, jako je úraz, nemoc či případná invalidita. Mějte se proto na pozoru u smluv, které Vám při bližším pohledu nekryjí skoro žádná rizika a valná většina Vámi placených peněz je investiční složku. Pokud chcete spořit a mít finanční rezervu, pro „strýčka příhodu“ poohlédněte se jinde.

Dnes již existují jiné varianty a možnosti, díky nimž se dají zhodnotit peníze lépe a hlavně levněji, protože se vyhnete placení poplatků prostředníkovi (pojišťovně). Lze využít podílových fondů, stavební spoření nebo spořící účet.

V životním pojištění je v době 2-3 roky použita velká část na pokrytí počátečních nákladů a reálná finanční rezerva se začne tvořit nejdříve až od konce třetího roku trvání smlouvy. To znamená, pokud byste potřebovali vybrat dřív, tak prakticky nevyberete skoro nic.

 

 1. Pojistit se i proti nachlazení!?

V případě, že chcete sebe, svou rodinu i svůj příjem chránit před finanční tísní v případě nemoci či úrazu, pak je životní pojištění ta správná volba. V nynějších produktech je možné pojistit celou řadu rizik. Jak ale poznat ta správná rizika a neplatit zbytečně vysokou částku za to, co nemusí být vůbec důležité?

Je nutné rozlišovat správně rozlišovat dva druhy zdravotních komplikací a to jsou krátkodobé nebo dlouhodobé a trvalé následky.
Krátkodobé nemoci jsou ukončené do jednoho roku. Sem řadíme pracovní neschopnost, léčení úrazů (denní odškodné úrazem) a hospitalizace. Do dlouhodobých pak řadíme nemoci a úrazy s dobou léčení delší než jeden rok, nebo jsou dokonce trvalé. Sen řadíme trvalé následky úrazů, invaliditu a smrt.

Pokud chcete, aby Vás vaše pojistka kryla při 14-ti denní „PN-ce“ kvůli nachlazení, pak můžete očekávat tomu odpovídající nemalou částku za pojistné. Proto je lepší mít nějakou finanční rezervu, pro případ nemoci a případně se uskromnit.

 

 1. Pozor na pojištění za pár korun.

Lidové rčení: „Nejsem dost bohatý na to, abych si mohl dovolit kupovat levné věci.“, platí i pro životní pojištění. Pokud Vám jde hlavně o nízkou cenu, pak ale nemůžete očekávat žádnou „velkou muziku“. Dobře nastavená pojistná smlouva, která Vám pomůže v případě zdravotních problémů, se bude cenově pohybovat kolem 5% vašich příjmů.

 

 1. Není jedno, jestli nemoc nebo úraz?!

Pokud zvažujete změnu životního pojištění, pak pozor na to, abyste porovnáváte srovnatelné pojistky. Velký skok v ceně totiž může znamenat, že je chrání před tak zvanými obecnými zdravotními komplikacemi (úrazem i nemocí), přičemž druhá kryje výhradně úrazy.

Podle statistik invalidita způsobená úrazem tvoří pouze 4% všech nově přiznaných invalidit. Proto, je lepší myslet spíše na krytí rizik pro případ nemoci a možné invalidity jako takové. Je velký rozdíl, jestli máte ve smlouvě uvedeny trvalé následky úrazu nebo invaliditu způsobenou pouze úrazem  a nebo invaliditu způsobenou úrazem i nemocí.

Velký rozdíl také mezi smrtí z jakékoliv příčiny, smrtí způsobenou úrazem a smrtí způsobenou úrazem v motorovém vozidle. Statistika nám ukazuje, že například v roce 2013 a u věkové skupiny od 0 do 65 let, celkově zemřelo přibližně 22 500 lidí. Z toho přibližně 3 200 lidí zemřelo na smrt úrazem a na následky dopravní nehody zemřelo méně než 600 lidí.

 

 1. Porovnáváte podle ceny?

Pak si dejte pozor na případ, kdy obě pojistky chrání podobně, ale přesto jedna vychází levněji než ta druhá. Rozdíl může být schován v investiční složce.

Příklad: Vaše stávající smlouva stojí 1 000 Kč měsíčně a nově nabízená se stejným krytím stojí pouze 700 Kč. U vaší smlouvy je možné, že rizika stojí třeba jen 600 Kč měsíčně a zbylých 400 Kč odchází do investiční složky a na konci trvání tedy může být pěkná finanční rezerva. Přitom na nově nabízené pojistce může jít 700 Kč na rizika a žádné finance nejdou do investic. Na konci tedy nebude, žádná finanční rezerva.

 

 1. Kontrolujte si délku připojištění.

Pokud nabízená smlouva nastavená do důchodového věku a i přes rozumně nastavené pojistné částky vychází oproti konkurenčním nabídkám cenově velice dobře, tak se držte na pozoru. V první řadě si zkontrolujte, na jak dlouho dobu jsou na předložené nabídce jednotlivá připojištění.

Pro představu: „Hlavní tarif (délka trvání smlouvy), je nastavený na 30 let, ale připojištění smrti, invalidity nebo závažných onemocnění může končit již za 5 let. Díky takto nastavené délce připojištění se značně sníží cena. Je nutné se zamyslet, jaká nebezpečí mohou nastat. Když po pěti letech najednou nebudete pojištěni a může nastat problém se znovuobnovením připojištění, protože během uplynulých pěti let se mohl změnit Váš zdravotní stav a pojišťovna vás již nemusí přijmout do pojištění nebo vám narazí „pěknou“ cenovou přirážku.

 

 1. Vaše smlouva vám nevyhovuje? Tak uděláme novou.

Pojišťovny neustále rozšiřují nabídku, přibývají nová připojištění. Také se díky konkurenčnímu tlaku snižuje cena. V některých případech i přes ztrátu finančního obnosu za předčasné ukončení to opravdu může znamenat krok k lepšímu. Je ale důležité, správně postupovat.

Pojistky jde v průběhu měnit. Nechejte si spočítat, jak by cenově vypadala vaše smlouva po potřebné změně. Potom ji porovnejte s jinou alternativou. Máte-li smlouvu nastavenou hlavně na rizika, a pokud vychází stejné krytí levněji v nové smlouvě, pak změna může být dobrá.

Pozor si dejte na to, že u nové smlouvy poběží také nové čekací doby na nemocenské problémy. V případě, že stará smlouva obsahuje i investiční složku, je dobré porovnat i výsledné hodnoty investice na konci. Pokud je tento parametr pro vás důležitý a nepřemýšlíte nad změnou formy investování. Musíte mít na paměti, že hlavním účelem pojistky je krytí rizik a pokud toto stará smlouva nesplňuje, tak se ji vyplatí zrušit i za cenu jisté ztráty. V případě pojistné události by mohly být rozdíly obrovské.

 

Jak poznám dobrého poradce:

 • Na první schůzce zjišťuje informace o vaší situaci (příjmy, výdaje, výše finanční rezervy, cíle, závazky), případně vysvětluje obecné principy.
 • Teprve na další setkání připraví návrhy řešení.
 • Vysvětlí vám, jaká rizika jsou důležitá a jaká tolik méně.
 • Vysvětlí vám, proč nastavil zrovna takové pojistné částky.

Potřebujete poradit? Neváhejte se na nás obrátit, rádi Vám pomůžeme.

autor:Helena Marková

Sdílet: