JAK NA RODINNÝ ROZPOČET 5. DÍL: Jak nakládat s přebytky v rodinné kasičce?

Každá rodina, která hospodaří s přebytky v rodinném rozpočtu, by si měla položit dvě zásadní otázky. Zda se o uspořené peníze bude starat sama nebo jestli je bude zhodnocovat ve spolupráci s odborníkem. Pokud by se rozhodla pro první variantu, pak je nutné vědět, že zde jsou kladeny nároky na čas a znalosti členů rodiny. Ve druhé variantě je kladen důraz na výběr dobrého a kvalitního specialisty.

Jako rodinné bohatství můžeme označit výši peněz, které nám v důchodovém věku dovolí žít život bez snížení dosavadní životní úrovně. Může se to zdát jako snad cíl, ale opak je pravdu. Ve skutečnosti to znamená, že bychom museli během produktivního věku nepřetržitě dosahovat přebytků v rozpočtu. Jedná se o 15 až 20% celkového objemu rodinných výdajů.

Proto tento cíl můžeme označit jako vcelku ambiciózní. Znamenalo by to totiž, že rodina s celkovým zdaněným příjmem 35.000,- Kč, by měla každý měsíc dávat do rezerv sumu 5.250,- Kč až 7.000,- Kč. Je pravděpodobné, že toto by dokázal jen málokdo, obzvláště pokud by šlo o rodinu s dětmi.

Ono samotné uspoření takového obnosu je pouhým prvním krokem. Druhým krokem je, že když už budeme pracovat s přebytky ve finančním rozpočtu, tak přichází otázka do čeho, kdy a hlavně s kým investovat.

Na trhu najdeme opravdu širokou nabídku různých fondů nebo můžeme peníze ukládat do bank na termínované vklady, můžeme také nakupovat na trhu s akcemi nebo dluhopisy, můžeme se zapojit do podnikání jako společníci či obchodovat s komoditami. Mezi investice můžeme dokonce zařadit i různé formy her o peníze, stejně tak jako nákup nemovitostí, její následný pronájem a pozdější prodej. Můžeme říct, že příležitostí, jak investovat napočítáme v řádech stovek.

O to je těžší se v nich vyznat. Hned na začátku mělo být jasně rozhodnuté, jestli se finance bude rodina starat sama nebo se obrátí na odborníka.

Každá mince má dvě strany. V případě, že se o investování peněz budete starat sami, tak kromě technických nákladů samotných transakcí, je tato varianta prakticky zadarmo, co se financí týče, nákladem bude časová náročnost. Nutné zde je totiž sledovat tok událostí a analyzovat je a hlavně alespoň trochu finančně vzdělávat. Pokud se obrátíte na odborníka a budete chtít využít jeho služeb, pak máte do určité míry jistotu standardních výnosů, ale zaplatíte si za to. Poplatky bývají často nenápadně skryté v ceně nakoupených produktů.

Nemá smysl se dopodrobna zabývat asi variantou číslo dvě. Jen kromě stále se opakujícího doporučení, vyhledávat společnosti, které již nějakou dobu působí na trhu nebo za nimi stojí nějaká banka.

Je dobré být pak k Vámi zvolenému poradci hodně otevřený a vůbec nelitovat času, který strávíte detailním vysvětlením strategických cílů vaší rodiny ve finanční oblasti. Také k podrobnému probrání potřeb do budoucna co se disponibilních peněz týče tak, jak je budete v dané době předpovědět.

Můžeme si zde zmínit nejtradičnější poučku investování a ukládání peněz a to je, že rychle dostupné prostředky vynesou méně než ty, kterých se dokážeme vzdát na delší dobu. To znamená, že je svěříme k disponování někomu jinému a nehodláme je chtít zpátky třeba tři, pět nebo deset let.

Setkáváme se zde s tzv. investičním trojúhelníkem, který má na každém vrcholu je slovo a to je riziko, likvidita a výnos. Z toho nám vyplývá, že nemůžeme mít vše najednou, to znamená, že neexistuje investice, která by byla jak vysoce bezpečná, tak vysoce výnosná a vysoce likvidní. Je dobré se proto smířit s tím, že vždy je potřeba něco obětovat a najít kompromis. Vysoká likvidita (dlouhá doba investice) nutně znamená nižší výnos, ale za to s velmi bezpečnou formou investice (případ bankovní úložky). Stavební spoření, které je státem podporované a při optimálním vkladu ke státní podpoře velice výnosné (u starých smluv přes 20% u nových 15%), je také velice nelikvidní (minimální doba 6 let). Neuvěřitelný je však poměr prakticky nulového rizika a vysokého výnosu, proto by v žádné rodině, která má nastavené dlouhodobé finanční cíle, nemělo chybět pár dobře nastavených smluv s nejlepším poměrem vklad/podpora.

Potřebujete poradit? Neváhejte se na nás obrátit, rádi Vám pomůžeme.

autor:Helena Marková

Sdílet: