SCHVÁLENO. POSLANCI OTEVŘELI CESTU LIDEM V DLUHOVÉ PASTI.

Poslanci přijali lék na dluhovou epidemii. Jak uvedl lidovec Marek Výborný (předseda výboru pro exekuce, insolvence a oddlužení), jde o vyvážené řešení a bude to posun kupředu. Prospěch z tohoto rozhodnutí budou mít dlužníci, ale budou také naplněna práva seriózních věřitelů a uspokojen bude i stát.

Hodně neziskových organizací zabývajících se pomoci notoricky zadluženým lidem a jejich situaci, apelovala na poslance. Chtěli, aby se přiklonili k úpravě z horní komory. Senátní verze totiž měla vést k tomu, že do oddlužení by mohl vstoupit téměř každý předlužený člověk, pokud má poctivé úmysly. Po celou dobu oddlužení bude muset ovšem vynakládat ke splácení maximální úsilí, jaké je pro něj a jeho situaci možné. Musí tam být tedy jistota, že na konci bude oddlužen. Takto nastavená pravidla by významně odlehčila také soudům, ty by totiž nemuseli po pětiletém období individuálně posuzovat, jestli dlužník opravdu vynaložil veškeré úsilí ke splacení dluhu nebo ne. Tak jako tak, často ke zjištění těchto skutečností neměli dostatek podkladů.

Jak to viděli poslanci a jak senátoři?

Hlavní rozdílem mezi pohledem poslanců a senátorů je v tom, že ti první chtěli, aby dlužník měsíčně musel zaplatit náklady insolvenčnímu správci ve výši 1089 Kč a stejnou částku věřiteli, dále po dobu pěti let splatil 30 procent celé částky a o snaze dlužníka dostát svým závazkům, nakonec rozhodl soud.

Senátoři podporovali zrušení pětileté hranice pro splacení určité části dluhu. Snahu dlužníka by průběžně hlídal insolvenční správce a ten by také mohl kdykoli prohlásit, že není důvěryhodná a proces oddlužování ukončit. Pouze jemu by náležela povinná měsíční splátka ve výši 1089 Kč.

Cesta ze svízelné situace: dlužníci snáze dosáhnou na osobní bankrot

V různých poradnách je mnoho dlužníků, kteří by při pravidlech nastavených sněmovnou nemohli do oddlužení vstoupit, například díky zdravotnímu stavu, kdy nejsou schopni přivydělávat si k nízkému důchodu. Toto opatření by se však dotklo i lidí, kteří mají svůj příjem nižší pouze dočasně, například z důvodu rodičovské dovolené.

Konec dluhovým pastem

Hlavně poslanci z ANO poukazovali na to, že není výchovné ani spravedlivé dát dlužníkům generální pardon a věřitele zcela obejít. Ministr spravedlnosti Jan Kněžínek ještě zdůraznil, že o definitivním oddlužení by soudy musely rozhodovat, aspoň formou papíru s kulatým razítkem, a to v každém případě. Marek Výborný naopak uvedl, že problematiku mladistvých dlužníků, které zadlužili bez jejich vědomí a zavinění rodiče, chce řešit speciální novelou. Stejně tak by měli poslanci v budoucnu řešit i odměny insolvenčních správců.

Důležitá informace po dnešním hlasování je, že značná část z 860 tisíc lidí v exekuci má teď větší šanci se dostat ze dna, ze šedé ekonomiky do normálního života a po umazání dluhů začít zase žít plnohodnotný život.

Potřebujete poradit? Neváhejte se na nás obrátit, rádi Vám pomůžeme.

autor:Helena Marková

 

Sdílet: